Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Ноутбуктуг малчын

Ноутбуктуг малчын 04.04.2013
Бөгүн Интернеттиң бүгү делегей хүнү. Интернеттиң биске ажык-дузазы, салдары кандыгыл? Бо айтырыгга хамаарыштыр маргыш аныяктарның «Чүс чылче базымнар» чыыжынга база көдүрлүп турган. Тываның Күрүне университединиң студентилериниң аныяктар Интернеттиң «кулу» болбас, Интернетке дүн-хүн чок «олурарындан» өске, спорт, уран чүүл, чогаал дээн ышкаш сонуургалдарлыг боор ужурлуг дээн бодалы бо чугаага киришкеннерниң хөй кезииниң деткимчезин алган.
    Тываның чурттакчыларының эвээш кезии Интернетте деп сан-чурагайлар көргүзүп турар. Интернетте бүрүткеткен 27 муң Интернет ажыглакчылары бар, а тус черниң солуннарының ниити тиражы 40 муң ажыг. Моон алгаш көөрге, солун-сеткүүл, номнар Тываның чурттакчыларының сонуургалында ам-даа улуг черни ээлеп турар.
   Интернет ажыглап турар кижилерниң хөй кезии — аныяктар. Тывада Интернет-порталдарның аразында эң хөй ажыглакчыларлыг сайт — «Тываонлайн». Интернеттиң социал четкизиниң калбарып турары-биле холбаштыр улуг назынныг кижилер Интернет ачы-дузазын ажыглаар апарганнар.
    МТС 3G Интернет четкини калбартканындан Хандагайты, Шагаан-Арыг, Сарыг-Сеп дээш, өске-даа черлерде Интернет чеде берген. «Билайн» Сүт-Хөл кожууннуң девискээрин дүрген дамчыдар Интернет четкизи-биле шыва апкан. Интернет Тывада чылдан чылче сайзырап турар. Ынчангаш ноутбугун чүктеп алгаш, малын кадарып чоруур малчыннар бар апарган.

Возврат к списку