Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чон чизезинге белеткел ажылдарында четпестерни чайлады

Тывада чон чизезинге белеткел ажылдарында четпестерни чайлады 12.08.2021 Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени, чон чизезинге белеткел ажылдарының кайы хире чоруп турарын чугаалашкан хуралда, Тыва Республиканың Чазааның даргазының оралакчызы - экономика сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Айдыс Сат чон чизезинге белеткел ажылдарының беш көргүзүүнүң ийизин республика кылган деп илеткээн. Чизечилер ажылдаар өрээлдерни 94 хуу белеткээн болза, муниципалдыг тургузугларның чер участоктарын тодарадыр ажылдар 100 хуу кылдынган.
Бадылаттынган белеткел графигинден республика үш угланыышкында озалдап турар – республиканың чурттакчылыг пунктуларында ажыл-агый адрестериниң чедир кылбаан үлүү, чизечилер ажылдаар черлер-биле хандырар дугайында чарган керээлерниң үлүү, транспорт аймаан бээр талазы-биле чарган керээлер саны.
Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Чөөн-Хемчик, Кызыл, Таңды, Тере-Хөл база Улуг-Хем кожууннар, Кызыл база Ак-Довурак хоорайлар ол талазы-биле ажылдар чыдып каап турар. Өвүр, Тес-Хем база Чаа-Хөл кожууннар бо  шупту көргүзүглер талазы-биле белен.
Кызылдың мэри Карим Сагаан-оол чон чизезинге найысылал 83 хуу белен деп илеткээн. Кызылда 40 черниң адрестиг бижиин чагаан. Вавилин ээтпээнге дээш кылдыртып каан 180 табличкаларны сентябрь 15-ке чедир азар. Хоорай начальнигиниң чугаазы-биле алырга, адрес ажылы хуусаазында доостур.
Ак-Довурак хоорай оран-сава хөлезилээриниң база харылзаа хандырылгазының керээлерин чарган. Бо хонуктарда транспортка хамаарышкан керээни чарыптар. Акша-хөреңги айтырыынга үскеш, ажыл-агыйларның адрезин кылыр айтырыг арай нарын болуп артпышаан.
Хуралдың түнчүзүнде, чон чизезин эгелээринге чедир кылдынмаан айтырыгларны дарый шиитпирлээр даалганы кожуун чагырга даргаларынга берген.
Комиссияның август 15-те ээлчеглиг хуралында, даалгалар кайы хире күүсеттингенин сайгарып көөр.
2021 чылдың сентябрьда, октябрь 15-тен ноябрь 14-ке чедир чедери берге черлерден аңгыда, республикага Бүгү-российжи чон чизези болуп эртерин сагындыраал.


Возврат к списку