Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Президентизи Владмир Путинниң төрүттүнген хүнү таварыштыр байырны чедирген

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның Президентизи Владмир Путинниң төрүттүнген хүнү таварыштыр байырны чедирген 07.10.2021 Ооң дугайында ол Интернет шөлүнде социал четкилерде бодунуң арынында бижээн. -Хүндүлүг Владимир Владимирович! Силерниң төрүттүнген хүнүңер-биле сеткил-чүрээмниң ханызындан, Тыва Республиканың бүгү чурттакчы чонунуң өмүнээзинден байыр чедирип тур мен. Бүгү российжилерге Силер күштүг лидерниң, мерген-угаанныг болгаш салым-чаяанныг күрүне ажылдакчызының үлегери болуп чоруур силер. Бистиң миллион-миллион хамаатыларывыска менди-чаагай амыдыралды хандырбышаан, чуртувустуң болгаш чонувустуң эрге-ажыктарын чөптүг шынныы-биле камгалап чоруур силер. Президентиниң албан-дужаалынга тургаш, Россияның болгаш ооң чурттакчы чонунуң чаагай чоруу дээш хөй-хөй тиилелгелерни, боттандырыгларны чедип алган силер. Чурттуң чечектелип сайзыраарынга Силерниң киирген үлүг-хууңар үнелеттинмес. Тывага доктаамал кичээнгей салып, регионнуң эгелекчи саналдарын деткип чоруур силер. Национал төлевилелдерни республикага боттандырганының ачызында инфраструктураларны, девискээрлерни чаагайжыдарының шынары бедип, агро-үлептүр комплекизиниң шапкын хөгжүлдезин эгелеп, хоорайларда болгаш суурларда чуртталганың таарымчалыг байдалдары тургустунуп турар. Тываны деткип турарыңар дээш, Силерниң-биле чаңгыс командага ажылдаар аргалыг болганывыс дээш, улуу-биле өөрүп четтирип тур бис. Силерге быжыг кадыкшылды, Төрээн чуртувустуң болгаш ооң хамаатыларының менди-чагаай чоруу дээш тургузукчу ажыл-ижиңер үре-түңнелдиг болурун күзедивис!

Возврат к списку