Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Юлия Верещак: «Евразияның интеллектулдыг алдыны» шуулганның ажылының кол түңнели – чаа бодалдарга орукту бээри

Юлия Верещак: «Евразияның интеллектулдыг алдыны» шуулганның ажылының кол түңнели – чаа бодалдарга орукту бээри 18.09.2015
 Делегейниң аныяктарның бирги «Евразияның интеллектулдыг алдыны» шуулганының «Ногаан технологиялар» шөлчүгештиң программазы эксперттеринге болгаш киржикчилеринге чымыштыг эрткен. Ол хүн оларга Национал паркка, оон Улусчу чогаадылга бажыңының чанынга субботник-биле эгелээн. 
 Темалыг шөлчүгештиң эсперттери: Тываның бойдус курлавырлары болгаш экология сайыды Чайзу Кыргыс, бизнес-тренер Андрей Сапожников, РФ-тиң Федералдыг Чыыжының Федерация Чөвүлелиниң аныяк хоойлужулар палатазының кежигүнү база «Хүн энергиязы+» КХН-ниң чиңгине директору Андрей Ялбаков, эколог Юлия Верещак база «Хайдыпдевелопмент» КХН-ниң чиңгине директору Чингис Хайдып-биле аныяк экологтар-биле танышкан. 
 Баштайгы минутазында-ла эколог Юлия Верещак чыылганнарны кайгадыпкан. Дириг амытаннарның ховар дээн төлээлерин өөренирде ажыглап турар амгы үениң фото болгаш видео-аппараттарын студентилерге көргүскен. 
 «Убсу-Нур ыйгылаажы» заповеднигиниң директору Владислав Канзай Тываның барыын талазында Моол-биле кызыгаарлашкак черлеринде диистер аймааның ховар хевири - ирбиштиң дугайында чугаалаан. Тыва экологтар моол коллегалары-биле кады ирбиштерниң санын катап көвүдедир дээш демисежип турар. Амдыызында черлик диис фоточуруктарда, ийи-чаңгыс тус черниң чуртакчылары таварышкылаар. 
 Эксперт Чингис Хайдып «Хайдып девелопмент» компаниязының планнарын таныштырган. Фирма Тывага хөмүр-даштан тырый баскан экологтуг арыг одаал чүүл бүдүрерин планнап турар. Төлевилелдиң ниити түңү 130 млн. рубль. Завод чылда 60 муң тонна продукцияны бүдүрер күчүлүг. «Кызылдың 16 муң өреге хуу бажыңнарының, 54 бичежек котельнаяларның хереглелин шуптузун хандырар ужурлуг» деп сайгарлыкчы дыңнаткан.
 Эксперттер сөс алган соонда, тренингилерге киржири-биле бөлүктерге чарган. Юлия Верещак шуулгандан чүнү манап турарын үлешкен: «Ажыглап болгаш хөгжүдүп болур солун төлевилелдерни манап тур мен. Чаа бодалдарга орукту бээри – шуулганның ажылының кол түңнели ол».

Возврат к списку