Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара болгаш Санкт-Петербург хоорайларның эксперттери республиканың тудуг шуулганынга киржир

Москва, Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара болгаш Санкт-Петербург хоорайларның эксперттери республиканың тудуг шуулганынга киржир 13.10.2021 Октябрь 15-те офлайн болгаш онлайн хевирге эртер Тыва Республиканың тудуг шуулганынга, эрге-чагырга органнарының, хөгжүлде-сайзыралдың күрүне институттарының, биче болгаш ортумак бизнес субъектилериниң төлээлери, өске регионнардан тудуг адырының эксперттери база  киржир.
Тыва Республиканың тудуг шуулганының бирги офлайн хемчээ Кызылда Аныяктар ордузунга эртер. Республиканың Чазаа ону организастаан, а Енисей Сибирин хөгжүдер корпорация ону удуртуп баштаар оператор болур.
Тыва Республиканың чаа архитектура-тудуг политиказынга шуулганның кол кезээ тураскааттынган. Россияның Тудуг яамызының девискээрлерни комплекстии-биле сайзырадыр департаментиниң директору Мария Синичич, Енисей Сибирин сайзырадыр корпорацияның чиңгине директору Сергей Ладыженко, Сибирь федералдыг университеттиң проректору Денис Гуц, Россияның хүндүлүг архитектору Борис Шаталов болгаш тудуг, хоорай шөлүн планнап, хөгжүдер адырда ажыл-чорудулгалыг улуг организацияларның удуртукчулары база шуулганга киржир. «Амгы үениң бүдүрүлгези» кызыгаарлааттынган харыысалгалыг ниитилелдиң чиңгине директору Максим Гуревич - пленарлыг хуралдың модератору.
Хуралдың киржикчилери чаа архитектура-тудуг политиказын хевирлеп, чурттаарынга таарымчалыг хүрээлелди тургузуп, тудугларга амгы үениң технологияларын, тудуун база чаагайжыдылгазын ажыглаарынга эрге-чагырганың, бизнестиң болгаш ниитилелдиң кады ажылдажылгазының айтырыгларын сайгарып чугаалажыр.
Тыва Республиканың тудуг шуулганында пленарлыг кезектен аңгыда, стратегтиг сессиялар база болур. Аңаа республиканың тудуг адырын сайзырадыр күчү-шыдалын, туризм адырын, оран-сава тудугларын, таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр талазы-биле инвестицияларны сайгарып көөр.
Красноярск, Абакан, Кызыл, Иркутск, Самара, Москва болгаш Санкт-Петербург хоорайларның эксперттери, адыр яамыларының удуртукчулары илеткелдерин дыңнадыр.
Республиканың тудуг сайыды Аяс Хунай-оол «Хоорайның тудуг төлевилелдерин кылырынга амгы үениң аргалары» деп бөлүкке илеткелди кылыр.

Возврат к списку