Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кожуун чагыргалары мал оолдаашкынынче кичээнгейни угландырар

Кожуун чагыргалары мал оолдаашкынынче кичээнгейни угландырар 03.03.2021
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол республика база муниципалдыг эрге-чагырганың кичээнгейин регионнуң дыка хөй ажыл-агыйларынга чымыштыг үе - мал оолдаашкынынче угландырган. 
Чазак көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге субсидия бээрин шөйбезин, а чер-черлерде эрге-чагырга малчыннарга боттуг дузаны чедирерин негээн. 
“Бо чылын мал оолдаашкыны бистиң малчыннарывыска онзагай эртип турар. Өске регионнардан эккелген бүдүрүкчү кошкарлар-биле күзүн бирги эдериштирилгени чоруткан, малчыннар ам март-апрельде ооң баштайгы хураганнарын алыр” – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. 
“Специалистер малдың чаш төлүн 80 хуу алырын дыңнаткан. Ынчап кээрге, экижиткен шынарлыг 560 муң баш чаш төлдү камгалап алыр” – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн.
Хайнакташтырылга кайы хире болганын көөрде, өске байдалдарны база көөрү чугула. Ынчангаш мал оолдаашкынының үезинде шупту күштү ынаар мөөңнээр деп, Тываның Баштыңы айыткан.
 «Тус чер эрге-чагыргалары ветеринарлыг ачы-дузаны чедирип, мал чеминиң курлавырын хынап, көдээ ажыл-агый өөредилге черлериниң сургуулдарындан база эки-турачыларындан чыгдынган сакманчыларны мөөңнээринге чедир ажылдарны организастаар ужурлуг – деп, Шолбан Кара-оол бижээн. – Чазак күрүне деткимчезин алыр ужурлуг ажыл-агыйларга субсидияларны шилчидирериниң айтырыын үе-шаанда шиитпирлээрин хандырар».

Возврат к списку