Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Профессионал байырлалыңар-биле!

 Профессионал байырлалыңар-биле! 05.10.2015
 Эргим башкылар! 
 Башкы хүнү-биле изиг байырны Тыва Республиканың Чазааның өмүнээзинден болгаш бодумнуң хуумдан чедирип тур мен. Бо дээрге күстүң база бир чылыг болгаш чырык байырлалдарының бирээзи-дир. Ол чүгле педагогтарның хөй санныг ниитилежилгезин эвес, бүгү сургуулдарны, а ол ышкаш оларның ада-иелерин каттыштырып турар. 
 Силерниң кижи бүрүзү бистиң республиканың хөгжүлдезинге салыышкынын киирип турар. Бистиң республиканың хөгжүлдези дээш улуг үлүг-хууңарны киириштирип, өгбелеривистиң чаңчылдарын хүндүлээр, шынчы болгаш тургузукчу күш-ажылче чүткүл дээн ышкаш эртинелерге уругларны өөредип турарыңар профессионал болгаш хамааты хүлээлгеңерниң бадыткалы. Силерниң буянныг бо үүле-херектериңерни ниитилел болгаш чон үнелеп турар. Силерниң могаг чок күш-ажылыңар сеткилдиң ханызындан үнелелге болгаш кызыгаар чок өөрүп четтириишкинге төлептиг. 
 Силерге быжыг кадыкшылды, аас-кежиин, шыдамык чорукту, бистиң Төрээн чуртувустуң чаагай чоруу дээш чогаадыкчы чедиишкиннерни күзедим. 
 Тыва Республиканың Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ.

Возврат к списку