Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

ТШО зоназынче Тывадан ачы-буян дузазының ээлчеглиг чүъгүн чоруткан

ТШО зоназынче Тывадан ачы-буян дузазының ээлчеглиг чүъгүн чоруткан 22.05.2024

Дүүн Кызылдан ээлчеглиг гуманитарлыг дузаны тускай шериг операциязының зоназынче чоруткан. ТШО киржикчилерин деткиир чаңгыс аай штаб ону Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар организастаан.

Доктар билбес ийи автомашина, эм-таң аймаа, үш мотоцикл, үн аппаратуразы, аъш-чем аймаа база дайынчыларның аттарынга адрестээн посылкаларны чүдүрген.

«Деткимче» фондунуң директору Артыш Иргиттиң дыңнатканы болза, орук ара Москава хоорайдан база бир машинаны садып алгаш, тускай операция зоназынче халдып чеде бээр. Оон аңгыда чагыглар езугаар квадрокоптерлер, тыва дайынчыларның шимчеп чоруур составын септээринге ажыглаар техниктиг хандырылга станциязынга дериг-херекселдерны (СТО) садып алыр.

ТШО зоназынче гуманитарлыг дузаны чаңгыс эвес удаа чедирген Чаңгыс аай штабтың кежигүнү, ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Эрес Хуурак чүъктү үдеп чедирер. Тываның Баштыңының тускай операция айтырыгларның талазы-биле тускай төлээзи Тимур Куулар чүъктү чаа регионнарның девискээринге уткуп алыр.

- Ам база ачы-буян чүъгүн чедиреривис ол. Тываның Баштыңының тускай шериг операция айтырыгларының талазы-биле тускай төлээзи Тимур Борисович ол угже аъттаныпкан. Сайгарлыкчы Монгуш Чингис улуг чүък машиназын берген. Ол база чаңгыс эвес катап ынаар угже чораан кижи – деп, Хуурак дыңнаткан.

Тываның озал-ондактар медициназының дүрген эмчи дуза төвүнүң коллективи УАЗ «таблетка» автомобильди 55-ки бригаданың эмчи кезээнче дамчыткан. Төптүң кол эмчизиниң хүлээлгезин күүседип турар Вячеслав Данжалов автомобильди кады ажылдап турган коллегазы, эмчи албанының лейтенантызы, взвод командири Орлан Ховалыгниң бодунче дамчытканын тайылбырлаан:
- Бистиң албанның коллективи автомобильди херектиг бүгү-ле чүүлдер-биле четчелээн. Эмнерден аңгыда, шарыыр-тудар материалдар, аай-дедир дажыыр чымчак, кадыг носилкалар, дээш шупту бар.

Тываның Чазаа Свердловск хоорайның Культура одаанга үн аппаратуразын саткаш, чоруткан. Эрткен чылын Тываның культура ажылдакчылары Тиилелге хүнүнүң байырлалынга чорааш, шынарлыг үн аппаратуразы коллегаларынга херегин эскерип көрген.

Тывадан тус чер бараан бүдүрүкчүлериниң продукциязын – ижер сугну, суксуннарны, какпактаан эъттиң ээлчеглиг чүъгүн Свердловск хоорайның чурттакчыларының чагыы-биле белеткээн. Дыка чаагай амданныг тыва тушенка свердловчуларда улуг хереглелдиг болган деп, Артыш Иргит чугаалаан. Свердловскже бо удаада бүдүн чартык муң тушенканы чоруткан.

Эрес Хуурак ачы-буян чыылдазынга дузалашкан шупту кижилерге четтиргенин илереткен:
- Бистиң республиканың энерел сеткилдиг шупту чонунга, шупту бюджет организацияларынга, маска-четкилерни өрүшкен улуска, суг берген кижилерге четтирдивис. Бистиң оолдарывыстың өмүнээзинден улуу-биле четтиргенивисти илереттивис. Гуманитарлыг дузаны чыгжып, чүдүржүр дээш могаг-шылаг чок чок ажылдаан волонтерларывыска четтиргенивисти аңгы илередип тур бис.


Возврат к списку