Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Оваарымчалыг болуңар: халдавырның өскерилген хевири - Sars-Cov-19 британ штамм. Эпидемияга удур хемчеглерни суларадып болбас

Оваарымчалыг болуңар: халдавырның өскерилген хевири - Sars-Cov-19 британ штамм. Эпидемияга удур хемчеглерни суларадып болбас 22.04.2021
Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелелиниң дыңнатканы-биле алырга, Сибирь болгаш Ыраккы Чөөн чүкте Иркутскиниң чумага удур эртем-шинчилел институдунуң биологтуг материалды шинчилээниниң түңнели-биле, республикада халдавырлыг аарыгның Sars-Cov-19 британ штаммы бүрүткеттинген. 
Вирустуң мутацияланган хевирин Турцияга дыштанып чораан Кызылдың чурттакчызындан тыпкан. Турциядан келгенде COVID-19-ка анализи анаа болган-даа болза, 9 хонук эрте бергенде , COVID-19 база пневмонияның им-демдектери-биле дөмей аарыыр черлерлиг херээжен кижини эмнелгеге чыттырган. Бот өөредилгелиг ооң студент оглунда база вирус бары илереттинген. Амгы үеде иешкилер эмнелгеде чогуур эмнээшкинни ап турарлар. 
Эпидемиологтуг истелгеден илерээни болза, олар 132 кижи-биле ужуражып, харылзашкан, ол кижилерниң база биологтуг материалдарын алгаш, лабораторлуг хыналдаже чоруткан. Харылзашкан кижилерге хайгааралды күштелдирер кылдыр эмнелге организацияларынга айтыышкыннарны берген. 
Вирустуң илереттинип келгенинге чедир, сөөлгү 14 хонукта республикадан дашкаар кайнаар-даа чорбаан ийи кижиниң биологтуг материалдарын Иркутскиниң ЭШИ-же чоруткан. Бо аарыг кижилер берге байдалдыг эмнелгеже кирген, ындыг болзажок вирустуң өскерилген хевири оларның анализтеринче чок болган. 
Россияда чаа коронавирустуң британ хевириниң 128, мурнуу-африкан - 16, Covid-19-туң 49 билдинмес хевири бүрүткеттингенин сагындыраал. Инфекцияның өскерилген хевирлери кончуг дүрген тарап нептерээр бооп турар. 
Ынчангаш Роспотребнадзорнуң Тыва Республикада эргелели делегейде, ылаңгыя Европа чурттарында эпидбайдалдың нарын бооп турары-биле, республиканың чурттакчыларга кызыгаардан үнүп чоруурун шеглээрин кыйгырып тур. Амдыызында республиканың чурттакчы чонунда чогуур коллективтиг иммунитет тургустунмаан. Чедип алдынган үре-түңнелдерни хевээр арттырары-биле эпидемияга удур хемчеглерни: маска чурумун, социал дистанцияны шыңгыы сагыыр, хөй-ниити черлеринге база транспортка дезинфекция чурумун күштелдирер, улгады берген кижилерни аңгылаар, массалыг хемчеглерже баарын шеглээр. 
Халдавырдан камгаланыр эң-не дээштиг арга – тарыышкын болур. Российжи вакциналар вируска, халдавырның өскерилген хевирлеринге дээштиг болганы бадыткаттынган. Бүгү чуртта ышкаш, Тывада база вакцинация калбаа-биле чоруп турар. Кызыл хоорайда 44 стационарлыг база 85 көжүп чоруур тарылга пунктулары ажылдап турар. Ол ышкаш садыг точкаларында тарылга кылыр немелде пунктуларны ажыткан. Күрүне ачы-дузазының https://www.gosuslugi.ru порталы таварыштыр баш бурунгаар бижидип болур.
Роспотребнадзорнуң ТР-де эргелелиниң медээзи-биле

Возврат к списку