Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй ажы-төл азырап алган өг-бүлеге автомобильди берген

Тывада хөй ажы-төл азырап алган өг-бүлеге автомобильди берген 31.10.2018
Тываның Баштыңы Таңды кожуунга ажыл-агый аайы-биле чорааш, 2017 чылдың сентябрьда хөй ажы-төл азырап алган өг-бүле – Севекпиттер-биле ужурашкан. 
Сергей биле Алдын боттарының ийи ажы-төлүнге эш кылдыр дөрт уругну 2014 чылда азырап алган. Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол, өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларны азырап-кижизидеринге үлегерлиг чижээ дээш, Сергей Севекпитке "УАЗ-220695" маркалыг автомашинаның дүлгүүрүн тывыскан. 
"Шыны херек, ындыг дуза алыр бис деп, черле бодавадывыс. Шолбан Валерьевичиге, Өг-бүле болгаш уруглар херектериниң талазы-биле агентилелге улуу-биле өөрүп четтиргенивисти илереттивис. База катап четтирдивис! Ажы-төлүвүстү күш-ажылга ынак, улугларны хүндүлээр, энерел сеткилдиг болур кылыр кижизидерин кызыдар бис» - деп, Сергей Севекпит чугаалаан. 
Уругларның улуглары - Даяна биле Максим 11-ги класста, Слава 9 класста, а Начын сес класста өөренип турар. Олар школа амыдыралының идепкейжилери, хостуг үезинде спортчу секциялар база бөлгүмнерде барып турар. Бичии дуңмалары – 6 харлыг Субудайны база бир хар алды айлыг Сергелеңни алчып-карактажырынга улуг дузалыг. 
Севекпиттер боттары дузалал ажыл-агыйлыг: 10 баш инектиг, 2 баш аъттыг. Боттарының огородундан чыл санында картошка база ногааларның чаагай дүжүдүн ажаап ап турарлар. Өг-бүлениң эр кижилери мал малдаар, а кыстар – бажың база огород ажылында хаара туттунган.
Успенка суурдан Севекпиттерниң өг-бүлези - Таңды кожуунда үлегерлиг өг-бүле кылдыр санаттынар. Сергей Байкалдың күрүнениң экономика университединде бизнес болгаш эрге-хоойлу колледжизин дооскан, амгы үеде Уралдың күрүнениң экономика университединде бот-өөредилге-биле өөренип турар. Успенка суурнуң элээдилер болгаш аныяктар ортузунда тыва хүреш секциязын эрткен чылдан бээр эрттирип эгелээн. Тус черниң Аныяктар чөвүлелиниң удуртукчузу. Алдын - Байкалдың күрүнениң экономика болгаш эрге-хоойлу университединге «чер тургузуу болгаш кадастр» мергежилди чедип алган аныяк специалист. Амгы үеде ажы-төлүн азырап, боттуң ажыл-агыйы-биле чардыккан.

Возврат к списку