Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның кожууннарында одаар чүүл складтарының тудуу база чаартылгазы уламчылавышаан

Тываның кожууннарында одаар чүүл складтарының тудуу база чаартылгазы уламчылавышаан 29.05.2023

Эрткен чылын Тывада эгелээн одаар чүүл складтарының четкизин хөгжүдер ажылдар уламчылавышаан. Эрткен неделяда Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксы суурда одаар чүүл складын тудуп эгелээн болза, Сарыг-Сеп биле Туранда складтарны эде чаартып турарын регионнуң Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Бо хүнде херимнерин эде-хере тудуп турар. Тудуг материалдарын эккээр, тудуп кылыр ажылдар, видеохайгаарал системазын эптээр, деңзилер эккеп база эптеп салыр дээш, ниитизи-биле 13 277 063,37 рубль акша түңүнге чээрби ажыг керээни чарган.
Республиканың Чазаа хөмүр-даш складтарының четкизин хөгжүдери – 2023 чылда Тываның Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының мурнады боттандырар ажыл угланыышкыны кылдыр тодараткан. Печка одаар өрегелерни хөмүр-биле хандырарының төпчүткен системазын регионга тургузуптар болза, одаар чүүл өртээ үндезин чокка өспес апаар деп санап турар.
Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы езугаар, Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы регионнуң социал албан черлеринче база чурттакчы чонче хөмүр-даш сөөртүлгезин организастаар “орук картазын” ажылдап кылган. Сүт-Хөл кожуунга хөмүр складын тутпушаан, чүъктүг автомашиналарны деңзилээр чаа дериг-хереселди садып, эптеп салыры, ол ышкаш Сарыг-Сеп, Чаа-Хөл, Туран, Шагаан-Арыг, Чадаанада беш складтың деңзилээр дериг-херекселдерин чаартып, эде тудар ажылдар – хемчеглер санында кирген. Хөмүр шыгжап-садар шупту складтарны тускайжыттынган техника, чүдүрер-дүжүрер база чүък сөөртүп дажыыр автомашиналар-биле четчелээри көрдүнген.
Эрткен чылын республиканың муниципалдыг тургузуглары - Кызылга бир, Бай-Тайга, Барыын-Хемчик, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем, Таңды, Өвүр база Эрзин кожууннарга чеди, шупту сес хөмүр складтарын тудуп, чаартканын сагындыраал.


Возврат к списку