Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

"Профессионалитет" төлевилелдиң баштайгы доозукчулары Тываның көдээ ажыл-агый специалистериниң одуруунда каттышкан

"Профессионалитет" төлевилелдиң баштайгы доозукчулары Тываның көдээ ажыл-агый специалистериниң одуруунда каттышкан 05.07.2024

Тываның Таңды кожууннуң Балгазын суурда Тываның агроүлетпүр технимунунга "Профессионалитет" федералдыг төлевилел программазы-биле өөредилгезин дооскан сургуулдар дипломнарын алган. Федералдыг төлевилелдиң киржикчилери практиктиг-тускай угланыышкынныг программа-биле чыл дургузунда өөренгеш, түңнел ажылдарын чедиишкинниг камгалап, шылгалдаларын дужааган.

22 доозукчу көдээ ажыл-агыйнының мастери, 24 кижи – арга-арыг ажыл-агыйнының мастери, 15 кижи - үнүш ажыл-агыйының мастери мергежилдерни шиңгээткен. Сургуулдарның аразында кадыкшыл байдалы кызыгаарлыг улус база бар.

30 хире оолдар, уруглар төлевилел боттандырылгазының партнерлары – Михаил Санниковтуң тараачын арат ажыл-агыйында, “Надежданың чери” база “Чаа орук” көдээ кооперативтерде, Балгазынның арга-арыг ажыл-агыйында, Балгазынның арга-арыг албан черинде, Тес-Хемниң арга-арыг ажыл-агыйында, "Вавиол" КХН-да ажылда тургустунган деп, ТР-ниң өөредилге сайыды Е. Хардикова дыңнаткан. А арткан доозукчулар дээди өөредилге черлеринче дужаап кирер сорулгалыг. Сургуулдар өөредилге үезинде ол бүдүрүлгелерниң баазазынга өөренип турган болгаш, ажылдың технологиялары-биле таныш деп, сайыт демдеглээн.

"Профессионалитет" төлевилелдиң бирги сургуулдарын доостурганы-биле башкыларга, бүдүрүлге өөредилгезиниң мастерлеринге, кураторларга байыр чедирип тур мен! Доозукчуларга чедиишкиннерни болгаш моон-даа соңгаар профессионал хөгжүлдени күзедим!" – деп, техникумнуң директору Ольга Баркова оларның өөрүшкүзүн үлешкен.

"Профессионалитет" программа-биле 1 чыл өөренир дээш 2023 чылдың сентябрь 1-де 490 кижи дужаап кирген, оң санында 215 кижи техникумнуң баазазынче. Бо чылын Тываның агроүлетпүр техникумунда «Профессионалитет» программазы-биле өөренип турар 215 сургуулдуң 61-и бир чылдың программазы-биле бо чылын өөредилгезин дооскан, артканнары келир чылда.

Республиканың көдээ ажыл-агый кластериниң хөгжүлдезинге тускай мергежилдиглерни белеткээри-биле чергелештир, 2025 чылда “дагжы” база “тудуг” кластеринге өөредилгени эгелээрин Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан. 2025 чылдан эгелеп «Профессионалитет» төлевилел программазы-биле төлевилелдиң кады күүседикчилери база эдеринчи техникумнар шупту үш кластерге 1,5 муң ажыг кижини өөредир.


Возврат к списку