Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада суг үерлээнинден доозукчуларны шылгалда дужаар пунктуларже вертолеттап чедирер

Тывада суг үерлээнинден доозукчуларны шылгалда дужаар пунктуларже вертолеттап чедирер 14.06.2023

Бай-Тайга кожууннуң Кара-Хөл суурже баар орукту суг чире шаап каапканы-биле, 9 биле 11 класстың доозукчуларын Тээли суурда шылгалда эртер пунктуларже вертолет-биле чедирер. Кызыл-Даг школазының бир доозукчузу июнь 14-те болур 9 класстың ээлчеглиг шылгалдазын дужаар пунктуже чедип шыдавас. Ол болуушкуннар эвес болза, школачыларның күрүнениң түңнел аттестациязы эки эртип турарын, Тываның Өөредилге яамызы дыңнаткан. Ведомство штаттан дашкаар байдалдарда Хамааты камгалал болгаш онза байдалдар албаны, Орук-транспорт яамызы-биле кады ажылдап, школачыларның аай-дедир аргыжылгазын онза контрольда алган.

Республиканың чамдык кожууннарында чедери берге суурлар доозукчуларын шылгалда дужаар черлерге чедир суг оруу-биле чедип турар. Уруглар төрелдеринге азы эрге-чагырганың кожуун төптеринде тускайлаан аалчылар бажыңынга үе шаанда тургустунуп алырын Тываның Өөредилге яамызы организастаан.

Регионнуң чогуур оперативтиг албаннары-биле дугурушкаш, оларның контрольдаашкыны-биле шылгалда дужаар уругларны суг оруктап чедирип турар.
Биче суднолар күрүне инспекциязының база Хамааы камгалал болгаш онза байдалдар албанының деткимчези-биле, Эйлиг-Хем суурдан шылгалда дужаар уругларны Улуг-Хемни кежир чедиржип турар. Кожуун төвү-биле суур чонун харылзаштырган паром суг көдүргенинден ажылдавайн барган, суурже орукту суг үрээн.

Суг үерлээшкини уругларның чайгы дыштанылгазын организастаарынга өскертилгелерни болдурганын Өөредилге яамызы дыңнаткан. Барыын-Хемчик база Бай-Тайга кожууннарда хемнерниң суглары көдүргенинден, июнь 15-те ажыттынар турган «Шивилиг», «Манчүрек», «Таежный» база «Шолбан-Ак» лагерьлер девискээринче транспорт оруу түр үеде хагдынган.

Хемнер суу чавызап бада бээрге, хыналда хайгаарал органнарындан чөпшээрелде алган соонда, уруглар дыштаныр ол черлер ажыттынарын Өөредилге яаымзы дыңнаткан. Регионда ажылдап эгелээн хоорайдан дөрт лагерьде байдалда оожум, суг алыр ындыг дүвүрээзин чок.


Возврат к списку