Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилекчилерни илереткен

Тиилекчилерни илереткен 29.11.2013
Массалыг информация талазы-биле республика Баштыңының грантылары дээш 2013 чылдың конкурузун ийи номинацияга эрттирген. Оларның бирээзи—«Тываның болгаш Россияның демнежилгезиниң 100 чылынга болгаш Кызыл хоорайның үндезилеп тургустунганының 100 чылынга тураскааткан эң эки информастыг төлевилел».

Бо темаже республиканың массалыг информация чепсектери улуг кичээнгейни салып турарын конкурска кирген чагыглар бадыткаан. Республика аныяктарының «Тываның аныяктары» солун бодунуң арыннарынга «Чүс чылдың хиттери» деп рубриканың адаанга эрге-ажыктарның, сонуургалдарның, чоннуң хөй-ниити сагыш-сеткилиниң солчулгазының чорудулгазын көргүзүп, эрткен чүс чылда бистиң өгбелеривистиң чүнү номчуп, кедип, чугаалажып чораанын, кандыг аъш-чем кол турганын, кандыг техниктиг чаартылгаларны сонуургаарын, амыдыралга ону канчаар ажыглап келгенин көргүскенин онза деп үнелээн.

Тывада эң хоочун болгаш нептереңгей «Шын» солун «Төрээн чериң төөгүп берем» деп төлевилелди киирген, ооң сорулгазы—төрээн чериниң төөгү-культура салгалын Тываның каас-чараш черлериниң үлегеринге суртаалдаары, чурттакчылыг чамдык черлерниң, бурунгу Тыва черге изин арттырган сураглыг кижилерниң төөгүзү кирген.

Уругларның парлалга үндүрүлгелери база хажыызынга артпаан. «Сылдысчыгаш» солун «Бистиң чурттап турар черивис: 100 айтырыг, 100 харыы» деп рубриканың адаанга бөлүк материалдарны парлаар сорулгалыг. Уруглар сеткүүлү «Алдын-Кушкаш» школачыларның чогаадыкчы болгаш сайгарлыкчы чоруун көдүреринче угланганын «Мээң өгбелеримниң «алдын» холдары», «Бажыңга кылган чем амданныг», «Мээң чогааткан ажылым» деп рубрикалары бадыткаар.

Конкурстуң ийиги номинациязы — «Регионнуң доктаамал үнер парлалга үндүрүлгелериниң аразынга губернаторнуң «Бир суур — бир бүдүрүлге» деп төлевилелинге тураскааткан эң эки информастыг төлевилел». Аңаа грантыны тускайлаан чылдагааны — Тываның көдээниң экономиказын көдүреринче, мурнакчы дуржулганы чырыдарынче болгаш чоннуң аразында идепкейлиг чорукту сайзырадырынче, биче бизнестиң нептерээринге шаптык болуп турар айтырыгларны сайгарарынче журналистерниң кичээнгейин хаара тудары.

Конкурс комиссиязы 9 массалыг информация чепсектеринден 15 ажылды шилип алган.

Возврат к списку