Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожуунга ажыл-албан сургакчылааны

Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожуунга ажыл-албан  сургакчылааны 26.10.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Автомобиль ажылдакчызының хүнүнүң бүдүүзүнде, Улуг-Хем кожуунга ажыл албан аайы-биле четкеш, кожуун төвү Шагаан-Арыг хоорайда социал объектилерниң тудуун, чаагайжыдылгазын, орук ажылдарын хынап, кожууннуң чону база республика чазааның төлевилелдер киржикчилери-биле ужурашкан.  
Улуг-Хем кожуун Тывада шапкын хөгжүп турар черлерниң бирээзи. Кожуун девискээрин дургаар эртип чыдар Р257 федералдыг оруктуң ачызында, мында тудуг хөгжээн. Бо чылын Арыг-Бажы суурже кирер 6 км орукту туткан, Шагаан-Арыгже кирер черни чаарткан, 280 олуттуг уруглар садының, сарыг шыжын хүрээзиниң база театр тудуглары доостур чоокшулаан. 
Кожуун коронавирус халдавырының үезинде салдынган айтырыгларны чедимчелиг шиитпирлеп турарын Шолбан Кара-оол демдеглээн. Тудуглардан аңгыда, өөредилге, социал база көдээ ажыл-агый төлевилелдери чедимчелиг боттанып турар. 
 Республика Баштыңы бот-тывынгыр дизайнер Андрей Неверицкийниң удуртканы “Он-кум” мода болгаш костюмнар театрының ажылын онзалаан. Театр дөрт чыл дургузунда бүгү российжи конкурстарга бодун көргүзүп, мода база дизайнның элээн каш улуг фестиавльдарынга тиилээн. 
 Тываның Баштыңы Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Бажы суурдан “Чаа сорук” губернатор төлевилелиниң баштайгы киржикчизинге аалдап четкен. Олуруп чораан кижилерге деткимче көргүзер төлевилелдиң киржикчизи Алдынай Чондан чашпан саарар деп тургаш туттургаш, 5 чылда шииттирип чораан. Үш ажы-төлдүг ие ажыл чок арткаш, аргажоктан ол чазыгны кылганын миннинген. Хосталып келгеш, ол орукче ам кажан-даа кирбезин үлегерлиг корум-чуруму-биле бадыткаан. 
 Эрткен чылын Чонданнарның өг-бүлезинде база бир чаш немешкен, ынчан Тываның Баштыңының эгелээни “Чаа сорук” төлевилелге киржирин быжыы-биле шиитпирлеп алганнар. Бөгүн Чонданнар – Улуг-Хемде төлевилел киржикчилериниң эң шылгараңгайлары: чазын-на кыштаанда бүгү тудугларны дооскаш, 200 баш хойну хүлээп алгаш, ажыл-ижин кымны мурнай эгелээн. Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы өг-бүлени деткип, хүнден октаг алыр батареяларны дузаламчыга берген.  
Тываның Баштыңының Автомобилист хүнүнүң бүдүүзүнде, Улуг-Хем кожуунга сургакчылаашкыны ажылынга шылгарааннарны шаңнап мактаары-биле доозулган. Арыг-Бажы суурже кирер оруктуң тудуг ажылдарынга киришкен компанияның ажылчыннарын байырлыг ажыдыышкын үезинде шаңнап-мактаан. Тываның Баштыңының Өөрүп четтириишкин база Хүндүлел бижиктерни «Орук-тудуг төлевилел», «Кызыл хоорай транс», «Восток», «Тудуг-Экспресс» компаниялардан база «Орук-тудуг-транспорт» бүдүрүлге кооперативинден шылгараан орукчуларга тывыскан.

Возврат к списку