Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада эде чаарткан инвестиция порталын ажылдаткан

Тывада эде чаарткан инвестиция порталын ажылдаткан 07.02.2024

Тываның Экономиктиг сайзырал яамызы «Тыва Республиканың инвестиция порталы» чаартынган информация системазын таныштырган. Республикада инвестиция төлевилелдерин дээштиг боттандырарынга инвесторларның, бизнес ниитилежилгезиниң база эрге-чагырга органнарының удур-дедир демниг харылзажырынга сайт эптиг. Ынаар кирерде www.ituva.ru шөлүгнү ажыглаар.

Порталды ажылдатканы – инвестиция климадының национал рейтингизинде республиканың көргүзүглерин киирер хемчеглерниң бирээзи болур. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның стратегтиг инициативалар агентилелиниң чиңгине директору Светлана Чупшева-биле дугурушканы езугаар, эрткен чайын республикага ук агентилелдиң эксперттери ындыг арга-сүмени берген.

Экономиктиг сайзырал яамызының тайылбырлааны болза, «Инвесткарта» геоинформастыг системаның иштинде модульдуг чаартынган портал «чаңгыс соңга» чуруму-биле ажылдап, оон бизнеске саң-хөө болгаш саң-хөөге хамаарышпас ачы-дузаларның, яамылар болгаш ведомстволар талазындан күрүнеден деткимче хемчеглериниң дугайында информацияларны тып алырын чиигедир. Интернет-шөлчүгежинде эгелеп чоруур болгаш шуудай берген сайгарлыкчыларны деткиир хемчеглер: субсидиялар, чээлилер, грантылар, үндүрүг чиигелделер дугайында база өске-даа ажыктыг медээлерни чыгган.

Платформада республиканың интерактивтиг инвестиция картазын, муниципалдыг тургузугларның инвестицияны хаара тудуп болурунуң рейтингизин, улуг инвестиция төлевилелдериниң делгереңгей таныштырылгазын, инвестиция байдалының амгы үеде байдалын салган.

Ол ышкаш регионнуң инженерлиг болгаш транспорт инфраструктуразының, алыс кедизинде инвестицияны хөгжүдер планда чер курлавырларының, инвестиция шөлчүгештериниң база чиигелделиг чурумнар, ажыктыг байлактар талазы-биле медээлер бар. Чырык энегиязынга амгы тарфитерниң, кадыг одаар чүүлдү, чиг эт болгаш энергетика баазазының дугайында сөөлгү медээлерни билип ап болур.

Өске регионнардан коллегалар портал инвесторларга медээлер чыып алырынга дыка эптиг деп демдеглээнин, Тываның Экономиктиг сайзырал яамызы бадыткаан.


Возврат к списку