Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда чаа школаның тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу кылдынган

Кызыл хоорайның Спутник микрорайонунда чаа школаның тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу кылдынган 13.07.2017
 Тыва Республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызының мурнады боттандырар бир угланыышкыны - федералдыг күрүне стандарты езугаар чаңгыс сменада өөредилге чорудуун эрттирер ниити өөредилге организацияларының санын көвүдедири-биле, ниити өөредилге инфраструктуразының объектилерин тутпушаан, школачыларга амгы үениң өөренир хүрээлелин тургузары хамааржыр. 
 Чурттакчы чоннуң иштики миграциязы, демографтыг байдал база Кызыл хоорайның чурттакчы чонунуң санының өзүлдези, аварийлиг чуртталга бажыңнарындан хамаатыларны өскээр көжүрер программа-биле чуртталга секторунуң туттунуп турары-биле холбаштыр Спутник микрорайонунда чаа школаны тудуп эгелээн.
  Амгы үеде школа тудуунуң объектизинде тудуг-монтаж ажылдары 84 хуу чедир кылдынган. Тудуг ажылдары адакталып эгелээни-биле чергелештир, өөредилге чорудуун хандырар ажылдар: өрээлдерниң чогуур негелделер езугаар тутканының дугайында санитар-эпидемиологтуг болгаш күрүнениң өртке удур хайгаарал черлериниң түңнел бижиктерин, техниктиг планны, объектиниң энергопаспортун алыр ажылдар, кадастр паспортун долдурары, школа объектизиниң ПСД-ге дүгжүп турарынга түңнел бижик, объектини ажыглалче кииреринге чөпшээрел кылдыртыры эгелээн.  
 РФ-тиң Чазааның 2013 чылдың октябрь 28-те № 966 доктаалы-биле бадылаан «Өөредилге ажыл-чорудулгазынга чөпшээрел бээр дугайында дүрүм» езугаар, Тыва Республиканың Кызыл хоорайның МБӨА «16 дугаар лицей» ОӨШ-түң уставын июльдуң ортандан бээр ажылдап кылгаш, ону бадыладыр.
 Төнчү чадазында: өнчү ээзинге күрүне бүрүткелин кылып, ТР-ниң өнчүзүнде школаны Кызыл хоорайның мэриязының өнчүзүнче дамчыдып, өнчүге ээни долдуртуп, өөредилге чорудуунга чөпшээрел бижикти алыр.  
 2017 чылдың апрель 13-те болган конкурска Альберт Дапылдай тиилээш, Кызыл хоорайның муниципалдыг чаа өөредилге чериниң удуртукчузу болур эргени алган.
  Чаа ажыттынар 16 дугаар лицейге ажылдаары-биле 300 ажыг кижи резюмени киирген. Киирген документилерни хынавышаан, 2017 чылдың июнь 14, 26, 27 хүннеринде чугаалажыышкыннарны чоруткан соонда, 48 кандидатты шилип алган. Шилилде үезинде кордакчыларның чүгле эртем-билиин болгаш арга-дуржулгазын көрүп эвес, сөөлгү чылдарда дээди болгаш ортумак профессионал өөредилге черлери дооскан аныяк специалистерже кичээнгейни база салган. Кадрлар четчелээшкини ам-даа уламчылап турар.
 Чаа школа чоогунуң девискээринде чурттап турар 533 школачының даңзызы тургустунган. Оларның 48-и – бирги классчылар.

Возврат к списку