Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы: Күш-ажылдың кижилери кымдан-даа хамаарылга чок болгаш, бодап турар чүүлдерин чугаалаар

Тываның Баштыңы: Күш-ажылдың кижилери кымдан-даа хамаарылга чок болгаш, бодап турар чүүлдерин чугаалаар 16.07.2015
 Тываның Баштыңы республиканың малчыннары-биле ажык чугааны чорудар. Вторникте республиканың Баштыңы кожуун чагыргаларның даргалары-биле ажылчы хуралды эрттиргеш, «Эгелеп чоруур арат» программа-биле субсидия алыр кижилерниң даңзызын эки шүүштүрүп көөрүн негээн. Эгелеп чоруур көдээ ажыл-агый сайгарлыкчыларынга күрүне деткимчезин бээр ужурлуг, а бут кырында туруп келген ажыл-агыйлыг, эрге-чагыргадан чаңгыс эвес удаа деткимче алган кижилер эвес деп, онзалап айыткан. 
 Июльдуң 23-25 хүннеринде Чөөн-Хемчик кожуунга демдеглээр малчыннарның «Наадым-2015» байырлалын сайгарып тура, республиканың Малчыннар съездизин бедик деңнелге эртирер даалганы берген. «Аңаа мен, малчыннарны дүвүредип турар чидиг айтырыгларны база катап дыңнаксап тур мен. Күш-ажылдың кижилери кымдан-даа хамаарылга чок болгаш, бодап турар чүүлдерин чугааларлар. Ынчангаш ажык чугааны чорудуп, ажылга ажыглаары-биле шын медээлерни чыыры чугула» - деп, Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
  Республика Баштыңы тус черниң эрге-чагырга черлери чурттакчы чоннуң сонуургалдарынга даянып, үре-түңнелдиг ажыл-чорудулганы боттандырар апаар - деп демдеглээн. 
 Ужуражылга үезинде чамдык кожууннарда суггарылга бугаларының ажыглалының айтырыгларын, Чөөн-Хемчик кожууннуң 250 чыл оюн демдеглээриниң белеткелиниң дугайында база чугаалашкан. Юбилейлиг кожууннуң даргазы Байбек Монгуш байырлалдың белеткелинче 74 млн. рубль акша-хөреңгини, ооң хөй кезиин республика бюджединден үндүрүп турарын дыңнаткан. 
  Ийи улуг болуушкуннарны – малчыннарның Наадымы биле кожууннуң 250 чылын каттыштырганы – Чөөн-Хемчик кожууннуң чугула объектилеринге улуг хемчээлдиг септелге ажылдарын база автоорукту бүрүнү-биле эде кылып алырынга идиглиг болганын кожуун чагырыкчызы демдеглээш, республиканың чазаанга өөрүп четтиргенин илереткен. Белеткел ажылдары уламчылавышаан.

Возврат к списку