Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мугур-Аксынга уругларның уран чүүл школазының тудуун 2025 чылдың планынче киирер

Мугур-Аксынга уругларның уран чүүл школазының тудуун 2025 чылдың планынче киирер 10.10.2023

Тываның Баштыңы Мөңгүн-Тайга кожуунга сургакчылаан соонда бодунуң арынында, уран чүүл школазының башкыларының боттарының күжү-биле тудуп эгелеп алганы тудугже федералдыг акшаландырыышкынны хаара тударының аргазын тывар дугайында дыңнаткан.

«Тура-соруктуг, сагыш сеткили кезээде арып чоруур чаңгыс чер чурттугларывысты кезээде деткиксээр мен. Амгы үениң өртектеринге дүүштүр объектиниң ПСД-ин эде кылып турар. Федералдыг деткимчеге идегеп турар бис» - деп, Владислав Ховалыг бижээн.

Мугур-Аксы суурнуң кыдыында уругларның уран чүүл школазы 1984 чылда туттунган. Ында ийи чүс ажыг уруглар өөренип турар. 13 угланыышкында билиглерни берип, национал хөгжүм херекселдеринге ойнап өөредип турар. 18 башкы школада ажылдыг. 2020 чылда школаның башкылары суур ортузунда шөлге уран чүүл школазының таваан куткаш, ханаларын тудуп үндүрген. Владислав Ховалыг ара соксаан тудугну көрүп четкен. Республиканың Культура яамызы федералдыг акшаландырыышкынны чедип алыр дээш, бүгү-ле чүүлдерни улаштыр кылыр даалганы алган.

Тываның Баштыңы Мугур-Аскынга чорааш, көдээ девискээрлерни комплекстиг хөгжүдериниң федералдыг программазы-биле эреңгей туттунган культура төвүн хынаан. Владислав Ховалыг ийи чыл бурунгар кээп чорааш, чаа тудугда четпестерни чайладырын негээн. Тудугнуң эрткен чылын сугга алзыпкан оң талакы шалазын кайы хире көдүргенин көрген. Ол ышкаш кырын септээнин база хынаан.

«Ийи чыл бурунгаар кожуунга кээп чорааш, техниктиг чедир кылдынмаан ажылдарны эде кылыр даалганы берген турган мен. Ам шупту ажылдар кылдынганын көрдүм. Кырындан суг дамдылаар черлер, сугга алзыптар участоктарны септээн. Оон аңгыда сценаны элээн улгаттырып каан-дыр» - деп, Тываның Баштыңы социал четкилерде бодунуң арынында бижээн.

Келир чылын хеп солуур, будуттунар өрээлдерже кирер эжикти аңгылаар, тудугну немей тударын чедип алыр.


Возврат к списку