Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Делегейде тываларның Шагаа-биле видео байыр чедириишкиннери» деп улусчу төлевилел эгелээн

Тывада «Делегейде тываларның Шагаа-биле видео байыр чедириишкиннери» деп улусчу төлевилел эгелээн 13.01.2023

Тываның Аныяктар херээниң талазы-биле агентилел “Делегейде тываларның Шагаа-биле видео байыр чедириишкиннери” деп улусчу төлевилелдиң эгелээнин чарлап, күзелдиг кижилерни аңаа киржиринче чалаан.
Москвада тыва чаңгыс чер-чурттугларның активчизи Азиата Даржааның чогааткаш, 2012 чылда эгелээни төлевилел республикадан дашкаар чурттап турарлардан, ылаңгыя тыва аныяктардан, хөй үнелелдерни алганын сагындыраал. Хабаровсктан Санкт-Петербургка чедир, Россияның 20 хоорайларында база делегейниң элээн каш чурттары: Тайвань, Чаа Зеландия, Великобритания, Канада, Кыдат, Моол, Казахстанда чаңгыс чер-чурттуглар ол чылын видео байыр чедириишкиннеринге киришкен. Регионнуң эрге-чагыргазы төлевилелди бедии-биле үнелеп, а ооң удуртукчузунуң делегейниң аңгы-аңгы булуңнарында чурттап чоруур тываларны каттыштырар дээн кол бодалынга тергиин эки арга ол болганын демдеглээн. Ол чылдардан бээр-ле, “Делегейде тываларның Шагаа-биле видео байыр чедириишкиннери” чаагай улусчу чаңчыл апарган.
2023 чылда төлевилелге киржир дизе, Google-да https://forms.gle/jzHbwG1jmrRf5JHQ6 шөлүглүг хевирни февраль 11-ге чедир долдурар. Видео байыр чедириишкинин тырттырарда, авторлар элээн негелделерни сагыырын агентилел сагындырган. Роликтиң хемчээли 1 минутадан көвүдевес, ынчалза-даа 30 секундадан кыскалавас ужурлуг. Кадрның баштайгы 10-20 секундазында ол хоорайның, чурттуң чараш тураскаалдыг черлерин көргүзер. Студент чаңгыс чер-чурттуглар боттарының ылгавыр демдээн салыр. Тырттырган киржикчилерниң элээн каш ниити (2-3 хире) фоточуруктарын видео-биле кады көргүзери албан. Артык үннер, дааш чокка, экранны шимчетпейн, хоорай төвүнге тырттырарын сүмелеп турар. Кадрда Тываның тугу, тыва идик-хептиг болуру, база тыва эдилелдер бар болза, улам эки. Видео байыр чедириишкинин орус, англи болгаш өске-даа дылдарже субтитрге очулдурбушаан, тыва дылга чедирери күзенчиг.
Кол көргүзүгнү салбаанда, социал четкилерге боттарының тырттырган чүүлүн салбазы онза чугула дээрзин, организаторлар сагындырып тур.
Бо чылын Тываның чону Шагааны февраль 21-ден 22 дүнезинде демдеглээрин сагындыраалыңар.


Возврат к списку