Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан 02.02.2024

Ужуражылга үезинде, «Чуртталга оран-савазы болгаш хоорай хүрээлеңи» националтөлевилелди регионда 2023 чылда күүсеткениниң түңнелдерин сайгарып, ам кылыр ажылдарны чугаалашкан.

Росстаттың дыңнатканы-биле алырга, республикада ооң мурнунда чылга деңнээрге, эрткен чылын 23,6 хуу хөй, азы 172,7 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн ажыглалче киирген. Тываның тудуг адырында хөгжүлде дүрген чоруп турарынга бадыткал ол деп, федералдыг тудуг яамызы санаан.

Ол-ла ужуражылгада «Арыг суг» федералдыг төлевилелдиң күүселдезин база чугаалашкан. Эрткен чылын Хову-Аксы суурда база Кызыл хоорайда суг хандырылгазының үш объектизин тудуп дооскан. Ийи объектиде тудуг-монтаж ажылдары чоруп турар.

«Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» федералдыг төлевилел-биле эрткен чылын 27 хөй-ниити шөлдерин чаагайжыткан. Бо чылын 30 шөлдү аян киирер.

«Девискээрлер чаагайжыдылгазы хоорай хүрээлеңин хевирлээринге база чурттакчыларга ону чараш болдурарынга чугула рольду ойнап турар. Амыдырал-чуртталганың шынарын экижидеринге, эки сагыш-сеткилди оттурарынга база хөй-ниитиниң идепкейжи чоруунга ол салдарлыг. Кижилер арыг агаарга дыштанып, өг-бүлези база эш-өөрү-биле хостуг үезин эрттирип, бодунуң чогаадыкчы чоруун хөгжүдеринге таарымчалыг болгаш айыыл чок шөлдерни кылыры чугула» – деп, Россияның Тудуг яамызының баштыңы Ирек Файзуллин чугаалаан.

Регионда эргижирээн оран-савадан хамаатыларны өскээр көжүрер программа ажылдап турар. 2019 чылдан бээр Тывада 5,44 муң дөрбелчин метр шөлдү өскээр көжүрген.

«Кызылда чуртталга тудуу дыка дүрген туттунуп турар. Россияның тудуг яамызының деткиишкини-биле чаа комплекстиг төлевилелдерни боттандырып турар бис. Ынчангаш чурттаары аргажок апарган чуртталга бажыңнарындан өскээр көжүрериниң ээлчеглиг чадазын доозары биске чугула. 2025 чылга чедир шак ындыг фондудан 6 муң дөрбелчин метр шөлдү чок кылыр ужурлуг бис. План тодараттынган. Биске ийи тудуг сезону херек» – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.


Возврат к списку