Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чурттакчылары "Россия" чоннар аразының делгелге-шуулганында бистиң республиканың ылгавыр демдээн чогаадырынга киржип болур

Тываның чурттакчылары "Россия" чоннар аразының делгелге-шуулганында бистиң республиканың ылгавыр демдээн чогаадырынга киржип болур 11.10.2023

"Россия" чоннар аразының делгелге-шуулганының russia.ru сайтызында регионалдыг бадылаашкын чоруп турар. «Кады чогаадыылыңар» деп оюнда логоготипке бодунуң вариантызын чыып болур.

"Россия" чоннар аразының делгелге-шуулганының организаторлары таарышканы үжүктер каттыжыышкынындан хемчегниң логотивин шилиирин РФ-тиң субъектилеринге сүмелээн. Регионнар делгелгеге белеткенип тура, боттарының чаңгыс чер чурттугларының аразында элээн нептереңгей үжүктер каттыжыышкынының хевирин логотивинге ажыглап болур.

"Россия" делгелгениң логотивинге аңгы-аңгы шрифтилиг үжүктер компинациязын ажыглаан. Россияның төөгүлүг алды үе-чадазының : Князь Владимирниң, Улуг княжествонуң, Хаанныг Русьтуң, Россия Империязының, ССРЭ болгаш Россия Федерациязының чагыргазының онзагай ылгавырын үндезинге алган. Шрифтиниң хевириниң эволюциязы чурттуң культуразын илередип турар.

«Бистиң улуг чуртувустуң регион бүрүзү бодунуу-биле онзагай. Олар шупту хөй санныг чоннарны, культураларны, ужур-чаңчылдарны болгаш чедиишкиннерни каттыштыргаш, Россияның катаптаттынмас овур-хевирин тургузуп турар. Ам Россияның чурттакчызы бодунуң регионунуң бот-онзагайының болгаш культуразының кодун илереткен “Россия” деп тускай логотивин чогаатчып болур» - деп, «Россия» Чедиишкиннер Делгелгезиниң Дирекциязы» автономнуг коммерциялыг эвес организацияның чиңгине директору Наталья Виртуозова чугаалаан.

«Кады чогаадыылыңар» оюнга киржирде, социал четкилерде бодунуң аккуантызы азы электроннуг почтазының адрези-биле авторизацияны эртер. Бодунуң арга-хевирин png хевир-биле файлче шыгжап, шилчидер.

ВДНХ девискээринде шөлге ажыттынар "Россия" чоннар аразының делгелге-шуулганы 2023 чылдың ноябрь 4-тен 2024 чылдың апрель 12-ге чедир ажылдаар. Россияның 89 регионунуң, кол федералдыг ведомстволарның, корпорацияларның болгаш хөй-ниити организацияларының делгээн экспозицияларын көрүкчүлер көөр. Организаторлар хөй талалыг өөредилгелиг, культурлуг болгаш ажыл-агыйжы программаны планнап турар.


Возврат к списку