Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы июль 28-ке чедир ажылдаар

Тывада Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы июль 28-ке чедир ажылдаар 27.06.2023

Кечил-оол кудумчузу, 15 адрестиг, Кызылдың транспорт техникумунуң баазазында ажыттынган Республиканың хүлээп алыышкын комиссиязы ажылын эгелээн. Дээди болгаш ортумак профессионал өөредилге черлеринче дужаап кирер күзелдиглерден билдириишкиннер болгаш документилерни июльдуң 28-ке чедир хүлээп алыр.

Бөгүнге чедир хүлээп алыышкын комиссиязының ажылдакчылары 150 абитуриентилер болгаш оларның ада-иелеринге тайылбырны берген. Республиканың Кадык камгалал яамызының, Орук-транспорт комплекс яамызының, Өөредилге яамызының, Саң-хөө яамызының база Чурагайлыг хөгжүлде яамызының шугуму-биле өөредилге черлеринге тускай сорулгалыг өөренир керээ чарарынче 104 билдириишкин кирген.

Кузбасстыг күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязының, Бурятияның күрүнениң көдээ ажыл-агый академиязының, Красноярскиниң күрүнениң аграрлыг университединиң, Алтайның күрүне университединиң, Бурятияның күрүне университединиң, Сибирь федералдыг университеттиң, Сибирь федералдыг университеттиң Саян-Шушенский филиалының, Ыраккы чөөн чүктүң аграрлыг университединиң база Россияның экономиктиг университединиң Улан-Баторда филиалының төлээлери абиртуриентилерге эптиг болзун дээш, комиссияның иштинге тускай хүн чуруму-биле ажылдаар.

Бо чылын Тываның яамылары, ведомстволары база тус чер бот-башкарылга органнарынга 472: ооң иштинде 427 – дээди эртемниг база 45-и – ортумак тускай эртемниг кадрларга хереглелдиг.

Доозукчулар хүлээп алыышкын комиссиязынче баарда, паспортун, билииниң дугайында документизин, 3х4-түң 4 фоточуруун, 086-у майыктың эмчи справказын ап алыр. А бюджеттен дашкаар олуттарже дужаарда, ада-иези (хоойлу езугаар төлээзи) паспортун ап алгаш, кады кээр.

Кызылда хүлээп алыышкын комиссиязы понедельниктен пятницага чедир ажылдаар. Абитуриентилерни 08.30 шактан 16.00 шакка чедир хүлээр, 16.00 - 17.30 шактарда - документилер-биле ажылдаар. 13.00-14.00 шакта – дүштеки чапсар үези. 8-(39422)-6-11-45 дугаарлыг “изиг шугумче” долгааш, дужаап киреринге хамаарышкан айтырыгларга харыыларны ап болур.


Возврат к списку