Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери ИПСЭР программазындан күрүне деткимчезин алыр

Тываның көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлери  ИПСЭР программазындан күрүне деткимчезин алыр 24.02.2022 Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы көдээ ажыл-агыйын мурнады боттандырар угланыышкынныг республиканың социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң тускай программазы-биле көдээ ажыл-агый бараан бүдүрүкчүлерин деткиир элээн каш мөөрейлерни чарлаан. Бараан бүдүрүкчүлерин өг-бүле фермазын, «Агростартап»-ты хөгжүдер, көдээ ажыл-агый кооперативтериниң баазазынга материал-техниктиг баазаны сайзырадыр, мал болгаш үнүш ажыл-агыйын деткээн субсидиялар грантыларының мөөрейлеринге киржиринче чалаан. Ведомствонуң сайтыларында: "Тываның Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы – кол" (http://rtyva.ru) база социал чектилерде ооң аккуантыларында https://vk.com/minselkhoz_tuva күрүне деткимчезин канчаар алырының дугайында бүгү информация бар. Мөөрейлерниң негелдези езугаар күрүне деткимчезиниң шупту хемчеглерин тускай сорулгага ажыглаар. Чижээ, сүткүр болгаш эъткир мал ажыл-агыйын хөгжүдер база көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадырын хөгжүдер субсидияларны көдээ ажыл-агый продукциязын бүдүрер, шыгжаар азы болбаазырадыр объектилерниң техниктиг-экономиктиг үндезинин азы ону эде тудар ийикпе, азы чаартырының ПСД санаарынче болгша өске-даа ажылдарже, көдээ ажыл-агый бүдүрүлгезин ажыдар азы калбартыр ачы-дузаларже киириштирип болур. Күрүне деткимчези алыр кордакчылар чогуур негелделерге дүүшкен болур ужурлуг. Мөөрейлерниң шупту киржикчилеринге кол болгаш ниити негелде – көдээ ажыл-агый адырында ажыл-агый субъектизи кылдыр (ТФА, КБК азы өске-даа) албан езузу-биле бүрүткедип алгаш, ажылдап чоруур арга-дуржулгалыг, бүдүрүлгезин ажыдар азы калбартыр боттуң азы чээли акша-хөреңгизи бар болур. Мөөрейге киржир күзелдиглер Көдээ ажыл-агый яамязының бодунда азы сайтызында айыттынган документилерни комиссияга дужаар. Мөөрей бүрүзүнүң эртер хүннери аңгы. Мал база үнүш ажыл-агыйының талазы-биле субсидияларже киржир күзелдиглер документилерин февраль 28-ке чедир, а сүткүр болгаш эъткир мал ажыл-агыйын сайзырадырынче база көдээ ажыл-агый продукциязын болбаазырадырынче – март 9-ка чедир дужаар. Өг-бүле фермазын ажыдарынче база көдээ ажыл-агыйының хереглекчилер кооперативтериниң материал-техниктиг баазазын хөгжүдер грантыларже – март 3-ке, а «Агростартап» грантызынче март 16-га чедир документилерни хүлээр. Мөөрейлер талазы-биле айтырыгларга харыыларны Тыва Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызындан (Кызыл хоорай, Московская кудумчузу, 2а), 8(394 22) 9-75-30 дугаарлыг телефондан, mcx_econ@rtyva.ru электроннуг почта адрезинден билип ап болур.

Возврат к списку