Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада 186 өскүстер чыл төнчүзүнге чедир чаа бажыңнарны алыр

Тывада 186 өскүстер чыл төнчүзүнге чедир чаа бажыңнарны алыр 13.11.2023

Ол бөлүктүң хамаатыларынга дээш 93 квартира тудуу адакталган болза, эрткен чылдарның программазындан база 93 объектиниң тудуу доостур четкенин республиканың Өөредилге яамызы дыңнаткан. Ынчалдыр бо чылын 186 чурттаар черни дужаары планнаттынган, ооң 100-ү - Кызыл хоорайда.

Халас чурттаар бажың алыр эргелиг өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 231 кижи эрткен чылын бажыңналганын сагындыраал. Бөгүнде республикада ол бөлүктен 4,5 муң ажыг кижи оочурун манап турар.

Регионнуң эрге-чагыргазы ол ажылды дүргедедир дээш, шимчевес өнчүнү боттары садып алыр кылдыр, чурттаар оран-сава сертификады деп немелде социал деткимче хемчээн киирген. 63 кижи ол хемчегни ажыглаан, ону боттандырарынче республика бюджединден 82,2 млн рубльди аңгылаанын, Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Кызылдан азы республиканың өске кожуунундан чурттаар чер садып алырынга – 1 млн 700 муң рубль түңнүг чуртталга сертификадын тыпсыр. Ооң мурнунда көдээ черге дээш сертификаттың түңү бир хире миллион рубль акша турганын сагындыраал. Оон аңгыда, амгы деткимче акшазы-биле республикадан дашкаар черлерге бажың садып алыр арга бар.

«Өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга социал деткимче талазы-биле немелде магадылалдар дугайында» 159-ФХ федералдыг хоойлуда чурттаар чер-биле хандырарын доктааткан чурумче чаа эдилгелерни бо чылдың августта киирген. Күрүне деткимчезин алыр шупту бөлүктер аразында тускай шериг операциязынга киржип чорааннарже онза кичээнгейни углаан. Олар чурттаар оран-саваны, ол ышкаш чуртталга сертификаттарын мурнады алыр эргелиин хоойлуда айыткан.

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының дараазында адрезинден өскүс уругларның чурттаар чер-биле хандырылга айтырыгларынга тодаргай харыыларны билип ап болур: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, 39, каб. 102, 109. Өскүс уругларның бажың алыр реестринде оочурнуң каш дугаарында турарын бо шөлүгден билип ап болур: http://reestr-monrt.rtyva.ru


Возврат к списку