Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дружинниктерни 200 муң рубльге камгаладыр

Тывада дружинниктерни 200 муң рубльге камгаладыр  09.12.2015
 Келир чылдың январь 1-ден эгелеп Тывага эки тура улусчу дружиналар дугайында хоойлунуң негелделери ажылдап эгелээр. Ол негелделер езугаар республиканың эрге-чагыргалары эки тура улусчу дружиналарның (моон ыңай — ДНД дээр) кежигүннерин камгалаар ужурлуг. Полицияның эки тура дузалакчыларының амы-тынын болгаш кадыкшылын камгалаарының нормативтиг бөлүк документилерин ТР-ниң Чазаа деткээн. Тываның Чазааның Даргазының эрге-хоойлу ажыл-чорудулгазының, ооң иштинде ДНД-ниң айтырыгларын харыылаар оралакчызы Артур Монгалдың дыңнадып турары-биле алырга, Чер болгаш өнчү-хөреңги харылзааларының яамызы камгалакчы болуп турар. Дружинниктерниң камгаладылгазынга республика бюджединде чогуур акша-хөреңги көрдүнген. 
 Камгаладылга компенсациязын дружинник кижи хөй-ниитиниң корум-чурумун камгалаар хүлээлгезин күүседип тура, амы-тынындан чарлыр, ооң кадыкшылынга когарал чедип, инвалид апаар, кемдээшкиннер алыр болза, төлээр. Социал магадылалды хуу камгаладылганың социал керээлеринге үндезилеп тыпсыр, ону бир ка­лендарь чылга чарып алырын көрген. Тываның найысылалы Кызыл хоорайда ДНД составында кирген 15 дружинник-биле камгаладылга керээзин чарган, мэрияның дыңнадып турары-биле алырга, кижи бүрүзүнге онаажыр акша 200 муң рубль чеде бээр. 
 Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол эрге-чагырганың төлээлеткен органынга хуу камгаладылгага кирер улусчу дружинниктерниң долу даңзызын март 1-ге чедир киирер деп айтыышкынны берген. Республиканың ИХЯ-зының дыңнадып турары-биле алырга, регион даңзызында 45 улусчу дружинник болгаш эрге-хоойлу камгалаар угланыышкынныг ниитизи-биле 1925 дружинниктиг 1 хөй-ниити каттыжыышкыны бүрүткеттинген. Амгы үеде хүннүң-не дежурныйлаашкынче 200 хире улусчу дружинниктер үнүп турар, ол дээрге бир айда 6 муң ажыг кижиниң корум-чурум тудуп турары-дыр.
  Сөөлгү үш чылда чурум хажыдыышкыннарынга болгаш кем-херек үүлгедиишкиннеринге удур туржурунга улуг күш болган. Чижээлээрге, 2015 чылда улусчу дружиналар полицияның наряды-биле кады Тываның найысылалы – Кызыл хоорайга 340 үнүүшкүннү кылган. Хөй-ниити чуртталга бажыңнарынга – 585, подвалдарга- 420, чердактарга – 393, чылыг трассаларының люктарынга – 397 хыналдаларны чоруткаш, 165 хажыдыышкыннарны илереткен. 
 Оон аңгыда дружинниктер шииттирип чораан, шенелдеде кижилерни, таарымчалыг эвес өг-бүлелерни боттарының хайгааралында ап, 1500 хыналданы чоруткан. ДНД кежигүннери профилактика ажылында база хаара туттунган.

Возврат к списку