Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен

Мөңгүн-Тайгадан өг-бүле Тываның эрге-чагыргазынга «Чемгерикчи инек малым» төлевилел дээш четтиргенин илереткен 28.01.2019
Хөй ажы-төлдүг өг-бүле Руслан Довукай биле Чинчи Кечил Тываның Чазаанга болгаш республика Баштыңы Шолбан Кара-оолга «Чемгерикчи инек малым» социал төлевилел дээш четтиргенин илереткен.  
2017 чылда ачы-буянга алган саап ижер инээ оларның амыдыралын бүрүнү-биле өскертипкен. Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда Руслан биле Чинчиниң төөгүзүнүң дугайында бижээн. 
«Мугур-Аксы суурдан Руслан Довукай биле Чинчи Кечил ышкаш чедимчелиг чурттаар күзелдиг болгаш хол-биле тудуп кириптеринге белен кижилерни аас-кежик ойбас. Хөй ажы-төлдүг өг-бүлеге дээш, «Чемгерикчи инек малым» төлевилеливис-биле 2017 чылда алган инээ өг-бүлеге ийи бызааны база чедимчени берген. Оларның столунуң кырында, хүннүң-не, чаа сүт, сметана база ак үс чыдар. А эң кол чүве – боттарының чемгерикчизин ажаап-тежээр сагыш човаашкын оларның чуртталгаже көрүжүн шуут өскерткен. Ада-иениң-даа, ажы-төлдүң-даа ижи өскерилген. Дөрт оглу ада-иезиниң улуг дузалакчылары апарган. Бо өг-бүлени көргеш, чоокта чаа олар чүгле чаңгыс уруглар пособиези-биле амыдырап турган деп чугаалаары берге. Чадыр бажыңының чанында улуг, делгем чурттаар ора-саваны тудуп эгелээн. Чаңгыс чер-чурттугларынга үлегерин көргүскен. Суурунуң чону оларның дугайында, улуг ажыл-херекти бүзүреп болур кижилер кылдыр, хүндүткел-биле чугаалаарлар. Чоокта чаа Руслан биле Чинчи социал төп шугуму-биле повар мергежилинге өөренип алганнар. Ам кайызы-даа кожууннуң төвүнде чем кылып, поварлап турарлар. «Чемгерикчи инек малым» төлевилелдиң шупту киржикчилери олар ышкаш, республиканың деткимче дузазын 100 хуу ажыглаарын күзээр кижи-дир мен» - деп, Тываның Баштыңы бижээн.  
Мөңгүн-Тайга кожуун чагыргазы социал албан черлериниң онза хайгааралы негеттинип турар өг-бүлелер даңзызындан Довукайларның өг-бүлезин үндүргенин дыңнаткан. Руслан өөнүң ишти-биле доктаамал ажылдыг база хоомай эвес орулгалыг. Уруглары эки өөренип, уран чүүл база спортчу бөлгүмнерже барып турар. Өөредилгеден хостуг үезинде, инээн база бызааларын карактажыры - оларның хүлээлгези.  
«Чемгерикчи инек малым» төлевилел 2016 чылда эгелээнин сагындыраал. Республика эрге-чагыргазының деткимчези-биле саар инектер алган хөй ажы-төлдүг деп санаттынар 700 хире өг-бүле бөгүн төлевилелде киржип турар. Эрге-чагырга черлери эки турачыларны эвилелдеп, төлевилел киржикчилеринге мал тудар кажаа-хорааны чиигелделиг ыяш-биле тутчуп бээрин база организас

Возврат к списку