Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Чазаанга, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Чазаанга, Россия хүнүнде, күрүне шаңналдарын тывыскан 13.06.2018
Россия хүнүнде 15 кижи күрүне шаңналдарын алган. Шаңнал алганнарның аразында, хар-нызыны, мергежилдери аңгы-аңгы, алды нацияның төлээри бар. Сыныш чок күш-ажылы, бодунуң херээнге чогаадыкчызы болгаш харыысалгазы, Төрээн черинге болгаш чонунга шынчы хүлээлгези – езулуг патриотчу чоруу дээш күрүне шаңналдарынга төлептиг болганнар.  
«Ойна» алдын тывыжының даргазы Олег Викторович Дудко «Россия Федерациязының алдарлыг шахтеру» атка төлептиг болган. Олег Викторовичиниң күш-ажылчы оруу бүдүрүлге коллективи-биле үжен чылдарда холбашкан. Ол 2013 чылдан бээр артельди удуртуп чоруур. Кадрлар белеткелинче улуг кичээнгейни салган удуртукчу. Студентилерниң бүдүрүлге практиказын аңаа эрттерин чедип алган кижи - Олег Викторович. «Даг херээ» болгаш «геология» талазы-биле келир үениң специалистери алдын тывыжының участоктарында бүдүрүлге практиказын эрттирип турар. Тывадан база чурттуң өске регионнарындан 42 студент 2013 чылдан бээр ындыг белеткелди эрткен.
«Ойна» артели биле ооң удуртукчузунуң бистиң регионнуң хөгжүлдезинге киирген үлүг-хуузу улуг. Бир дугаарында, ол республика бюджединче үндүрүг киирилделери-дир. Тываның ыраккы, чедери берге кожууннарынче орукту ажаарарынга дуза база оларныы. Республика чергелиг улуг хемчеглерни эрттиреринге кезээде дузалажып турарлар. Оон аңгыда, тыва спортчуларны деткип, инвалидтерге дузалап чоруур. 
«Тыва Республиканың улустуң мастери» хүндүлүг атты скульптор Байза Бавуужапович Ондарга тывыскан. Чуртта болгаш республикада билдингир дыка хөй тураскаалдар болгаш скульптура ажылдары: «Непокоренный», «Кадарчы», Совет Эвилелиниң Маадырлары – тыва эки турачыларның хөрек турасаалдары, Монгуш Буяну-Бадыргыга тураскаалдың автору база кады кылышкан мастери. Байза Бавуужапович хөй санныг, делегей чергелиг скульптура симпозиумнарының база делгелгелерниң киржикчизи. Россиядан, Украинадан, Италиядан, Австриядан, Хорватиядан, АКШ-тан, Мурнуу Көрейден хуу келлекцияларда ооң ажылдары кирген.  
«Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты республиканың бир дугаар эмнелгезиниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи Петр Петрович Шадринге тывыскан. Кадык камгалалынга ажылдаан 37 чылының 27 чылын анестезиологияга берген. Петр Петрович ол чылдар дургузунда, ниитизи-биле 12 муң чартык хире анестезияны кылган, сөөлгү чылдарда – чылда-ла 700 наркозтарны. Чүгле стационарда эвес, а кожууннарда аарыг кижилерге дүрген дуза көргүзерде санитарлыг авиацияны ажыглаар талазы-биле арга-дуржулгазын аныяк коллегаларынга дамчыдып берип чоруур эмчи. Петр Петрович эмчилер болгаш аарыг улус аразында улуг хүндүткелдиг. 
Петр Петрович Шадринниң коллегазы - Айыыл-халап медициназының төвүнде анестезиолог-реаниматолог эмчи Вячеслав Владимирович Данжалов Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиинге төлептиг болган. Билиг-мергежилин доктаамал бедидип чоруур бедик мергежилдиг болгаш арга-дуржулгалыг эмчи Вячеслав Владимирович муң ажыг кижиниң амы-тыны камгалаан, республиканың шупту кожууннарында ону таныыр. Коллегаларының хүндүткелин, аарыг кижилерниң бүзүрелин чаалап алган эмчи. Вячеслав Владимирович 2016 чылдың августан бээр, Дүрген дуза база айыыл-халап медицина төвүнүң чаңгыс аай диспетчер пунктузун удуртуп турар.  
Россия Федерациязының кадык камгалалының тергиини, Тыва Республикада ОМС девискээр фондузунуң директорунуң оралакчызы, медицина эртемнериниң кандидады, дээди категорияның организатор эмчизи, терапевт Жанна Бораевна Монгушка «Тыва Республиканың кадык камгалалының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан. Жанна Бораевна күш-ажылчы базымының 16 чылын көдээде кадык камгалалынга берген. 2005 чылдан бо хүннерге чедир, республиканың албан медицина камгаладылга системазында бистиң хамаатыларывыстың сонуургалдарын камгалап турар. Жанна Бораевна кандидат диссертациязының темазынга база эртем ажылынга бистиң регионда ажы-төлдүг өг-бүлелерде кадык камгалалының чидиг айтырыгларын шинчилеп, бижээн.
Чадаана хоорайның 3 дугаар ортумак билиг школазының тыва дыл болгаш чогаал башкызы, улус өөредилгезиниң тергиини Светлана Ооржаковна Шагдыр «Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атка төлептиг болган. Светлана Ооржаковна – арга-дуржулгалыг педагог, ооң күш-ажылчы стажы 42 чыл. Бодунуң өөреникчилерин эң кол чүүлге – номга ынак, билиглерни боттары тып, ону амыдыралга ажыглап чоруур кылдыр өөредип, кижизиткен. Светлана Ооржаковна тыва дыл болгаш чогаал башкыларының школачы методиктиг каттыжыышкынының үр чылдарда удуртукчузу, аныяктарның дагдыныкчы болгаш, коллеглары-биле арга-дуржулгазын солчуп чоруур.

Возврат к списку