Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның сайгарлыкчыларынга дузаның хемчээли чартык миллиард ажа берген

Тываның сайгарлыкчыларынга дузаның хемчээли чартык миллиард ажа берген 22.05.2020
Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу Алдын-Херел Кара-Сал-биле ажыл-агыйжы ужуражылганы эрттирип, регионнуң сайгарлыкчылар каттыжылгазын деткиир талазы-биле чугааны чоруткан. 
Тываның бизнес-каттыжылгазын деткиир шупту хемчеглерниң ниити түңү 500 млн. рубль ажа бергенин республиканың үндүрүг албанының удуртукчузу илеткээн.
 «Бистиң үндүрүг албаны хуу сайгарлыкчыларывыс база юридиктиг черлер-биле элээн хынамчалыг болгаш кичээнгейлиг ажылдаарын диледим – деп, Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда бижээн. – Хыналдалар кылырын түр када соксаттылар».
 Алдын-Херел Кара-Сал деткимче кылдыр көрдүнген 23,7 млн. рубль акшаны сайгарлыкчыларывыстың агар саннарынче шилчиткен деп илеткээн. Бо айның төнчүзүнге чедир ниитизи-биле 31,8 млн. рубль шилчиттинерин чугаалаан. Айыттынган түң ооң-биле кызыгаарлаттынмас. 
«Сайгарлыкчы ажыл-чорудулгада хаара туттунган бистиң чаңгыс чер-чурттугларывыс херек кырында 74 млн. рубль деткимчезин ап болур турган – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. – Документилер долдурарда элээн кичээнгей херек турган». 
Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң удуртукчузу республикада биче болгаш ортумак бизнести деткээн хемчеглер боттуг болганынче кичээнгейни углаан. 
«Орулгалар биле чарыгдалдар ылгалын төлеп турарларга хуу ставказын 15-тен 5 хуу, хуу сайгарлыкчыларга 6-дан 1 хуу чедирип, 1 рубль кылдыр патент өртээн тургусканы-биле, чүгле республиканың деткимче хемчеглериниң түңү 142 млн. рубль чеде берген», – деп, Шолбан Кара-оол демдеглээн. 
Алдын-Херел Кара-Сал Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелин эрткен чылдың ноябрьда удуртуп эгелээш, ведомствонуң ажылында элээн улуг өскерлиишкиннерни киирген. Республиканың үндүрүг албаны эрткен чылын Сибирь федералдыг округка эң сөөлгү черде турган болза, ам дөрткү черже көдүрүлген. 2019 чылда республиканың үндүрүг албаны Россияда 80-ги одуругну ээлеп турган болза, ведомствозунуң ажылын экижиткенинден ам 46-гы черде келген. 
«Үндүрүг органнары-биле кады ажылдажылга оларны коргудар дээш эвес, а дуза кадыксап турарынга сайгарлыкчыларывыс бүзүрээр ужурлуг. Кым-даа астыгып чыдып калбаанын, эрге-чагыргадан деткимче алыр арга барын билген турар ужурлуг» – деп, Шолбан Кара-оол чугаалаан.

Возврат к списку