Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган

Tываның 13 кожуунунда мал чеминиң белеткели доозулган 14.09.2020
Тываның 17 кожуунунуң 13-жү мал чеминиң белеткелин сентябрь 14-ке чедир дооскан. Республика чазааның аппарат хуралында кампанияның түңнелин үндүрген. 
5 кожуун – Таңды (25390 тонна), Каа-Хем (22688 тонна), Кызыл (24050 тонна), Тожу (7028 тонна) база Чаа-Хөл (8488 тонна) мал чеми белеткээр планын ажыр күүсеткенин ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Бай-Тайга (планының 81,5 %), Мөңгүн-Тайга (81,4 %), Эрзин (84,4 %), Чеди-Хөл (68,3 %) кожууннарда ажыл адакталган. Таңды (9286 тонна), Бии-Хем (2719 тонн) база Каа-Хем (845 тонн) кожууннарның ажыл-агыйларында тараан сигенниң дүжүдү чаагай болган. 
Бо хүнге чедир республика 205 371 га шөлден сиген-ширбиилди кескен, 180767 газындан (88 %) сигенни бөлген. 250 500 тонна мал чеми белеткээр планны 99,1 % чедирип, 248285 тонна чедирген. Чайгаар үнген сигенни 246224 тоннаны белеткээн. 17611 тонна (планның 7,1 %) тараан сигенни кескен. 3550 тонна сенаж белеткээр планның 58,1 %, азы 2061 тонназы белен.
“Аныяк өг-бүлеге кыштаг” губернатор төлевилелиниң киржикчилери 6540 тонна мал чеми белеткээр планын 130,4 % чедирип, 8527,3 тоннаны курлавырлап алган. «Чаа сорук» төлевилелдиң киржикчилери 1043 тонна сиген-ширбиилди кезип, 623 тонна кезер планын 167,4 % чедирген. «Чемгерикчи инек малым» – 3849 тонна мал чемин (2019 чылда – 757 т) белеткеп алган.
 Чурттакчы чон 158132 тонна сиген кезип алган, ниити мал чеминиң 64 %. Көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелери - 28777 тоннаны азы 11,6 %, арат ажыл-агыйлар – 59094 тонна азы 24 % онаажыр. Эрткен чылга деңнээрге, муниципалдыг курлавырда – 1765 тонна (2019 чылга деңнээрге 118,4 % ) мал чемин белеткээн. Кызыл, Бии-Хем, Таңды база Тожу кожууннар курлавыр планын дооскан. Бай-Тайга, Тес-Хем, Улуг-Хем, Чаа-Хөл, Чеди-Хөл база Эрзин кожуун курлавырлаар мал чеминиң белеткелинче кирген.

Возврат к списку