Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир хемчеглер-биле республика чурттакчызынга чурагайлыг социал картаны ажыдар

Тывада хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир хемчеглер-биле республика чурттакчызынга чурагайлыг социал картаны ажыдар 23.01.2024

Бөгүн Президент Владимир Путин хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерниң эрге-байдалын болгаш оларны деткиириниң хемчеглерин быжыглаан «Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир хемчеглер дугайында» Чарлыкка атты салган.

Документиде ол хемчеглерни боттандырар айтырыгларны регионнар удуртукчуларынга айыткан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг документиниң пунктуларын күүседир хемчеглерни дарый ажылдап кылырын сайыттар кабинединге дааскан.

- Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелер саны-биле чуртта мурнуку черни ээлеп турар Тывага Президентиниң Чарлыы, ол ышкаш 2024 чылды Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан шиитпири онза ужур-дузалыг. Шупту эрге-чагырга органнары база тус чер бот-башкарылгазы оларны деткиири-биле мөөңнежип каттыжар ужурлуг – деп, Владислав Ховалыг Президентиниң Чарлыынга хамаарыштыр бодалын илереткен.

Хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге чиигелделер комплекизин чурумчударын Тываның Баштыңы чугаалаан. Ынчангаш Күш-ажыл болгаш социал политика яамызынга, Чурагайлыг хөгжүлде яамызынга база харыысалгалыг ведомстволарга Тыва Республиканың чурттакчызынга чурагайлыг социал картаны тургузар ажылды эгелээр даалганы Владислав Ховалыг ТР-ниң Дээди Хуралынга Айыткалында айыткан.

Хереглелдиг шупту кижилерге, ооң санында хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге адрестиг дузаны чурагайлыг документ таварыштыр көргүзер апаар.

Хөй ажы-төлдүг эрге-байдалды тыпсырының талазы-биле бүгү чуртта чаңгыс аайлаан чурумунга Тыва 2023 чылдың чайынында каттышкан. Ынчан-на федералдыг хоойлулар езугаар, ол эрге-байдалды тыпсырының азы узадырының талазы-биле хамаатыларның болгаш эрге-чагырга органнарының ажыл-чорудулгазын өйлеп-таарыштырган дүрүмнү хүлээп алган.

Шупту регионнарда 18 хар чедир назылыг, үш болгаш оон хөй ажы-төлдүг, адында кылдырткан болгаш азыранды уруг-дарыглыг өг-бүлелерни хөй ажы-төлдүг деп санаарының чурумун дүрүмде быжыглаан. Бир эвес өг-бүлениң улуу 23 хар четкен-даа болза, өөренип турар азы кыйгыртылга-биле шериг эрттирип турар болза, хөй ажы-төлдүг деп эрге-байдалы күштүг болуп артар.

РФ-тиң субъектилеринге оларга деткимче хемчеглериниң баазалыг даңзызын ол дүрүм чаңгыс аайлаар. Эрткен чылын Тывадан 10 муң ажыг өг-бүле федералдыг болгаш регионалдыг деткимче хемчеглерин алган.

Тывада 96 муң ажыг өг-бүледе республика чурттакчыларның 35 хуузу, азы 123 муң ажы-төл кижизиттинип турар. Республика божуп-төрүүрүнүң талазы-биле мурнуку черлерниң санында: Россияда 1000 чурттакчыга онааштыр ортумаа-биле 9 чаш төрүттүнүп турар болза, Тывада – 20.


Возврат к списку