Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чуртуңну камгалаарынга белен бол!

Чуртуңну камгалаарынга белен бол! 21.11.2014

Аңаа ТР-ниң Чазааның Баштыңы Шолбан Кара-оолдуң байыр чедириишкинин ооң оралакчызы Анатолий Дамба-Хуурак дамчыткан. «Төрээн чуртувустуң камгалакчылары, тыва чонувустуң   адын бедик тудуп чоруңар. Каяа-даа чорааш, кандыг-даа бергелерден чалданмаңар. РФ-тиң камгалал сайыды, чаңгыс чер-чурттуувус Сергей Шойгунуң алдар адын бодаңар. «Чаңгызы — хөйү дээш, хөйү — чаңгызы дээш» бот-боттарыңарны деткижип чоруңар, «Төрээн чуртуң камгала, төрел чонуң хүндүле» деп чоннуң мерген угаадыын черле утпаңар!» — деп, ол чагаан. Республиканың шериг комиссары Юрий Марков болгаш өскелер-даа ак орукту күзеп, чагыын бергеннер.

Амгы үеде Россияның аңгы-аңгы булуңнарында шериг хүлээлгезин бистиң республикадан 1700 оолдар эрттирип турарлар. Оларның аразында төлептиин болгаш үлегерин көргүзүп турар оолдарның ада-иезинге өөрүп четтириишкинниң бижиктериниң кээп турарын Юрий Иванович демдеглээн. Бөгүн 32 оол эр кижиниң арта баспас хүлээлгезин күүседири-биле аъттаныптарлар. Ол ышкаш ырак оран Афганистанга шериг херээн эрттирген хоочуннар боттарының сактыышкыннарын база чугаалааннар.  

Чылыг-чымчак байыр чедириишкиннеринге улажып, Тываның афганчылар эвилелиниң даргазы Леонид Кара-оол аныяк оолдарга чагыын бергеш, хоочун афганчыларга Тыва биле Россияның демнежилгезиниң база Кызыл хоорайның үндезилеттинип тургустунганының 100 чылынга таварыштыр юбилейлиг медальдарны тывыскан.  Афган дайынының изиг тулчуушкунунуң үезинде эрес-дидими-биле тулчуп тургаш, аар балыглаткан Виктор Оюн, Леонид Сат, Айдың Куулар, Альберт Доспан-Комбу болгаш Геннадий Ооржак олар-дыр.

Шеригге чеде бергеш, аваң-ачаңче азы таныжыңче, мен шериг хүлээлгемни эки эрттирип тур мен, деп телефоннаарын утпаңар деп, хоочун солдаттар чагып турдулар. Байырлыг ужуражылгага аныяк  артистер танцы-самын, ыры-шоорун бараалгатканнар.

Анисья ТЮЛЮШ.

Эрес Ховалыгның тырттырган чуруу.


Возврат к списку