Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Экономика яамызы коррупцияга удур чырыдыышкын айтырыгларының талазы-биле «дорт шугумну» ажыткан

Тываның Экономика яамызы коррупцияга удур чырыдыышкын айтырыгларының талазы-биле «дорт шугумну» ажыткан  06.11.2015
 Ведомствонуң компетенциязынга хамааржыр ажыл-чорудулгалыг адырларда коррупцияга удур чырыдыышкын айтырыгларының талазы-биле «дорт шугум» телефону Тываның экономика яамызында ажылдап эгелээн. Четверг санында эртенгиниң 9 шактан дүштекиниң 12 шакка чедир 2-31-07 база 2-30-71 телефоннар дамчыштыр республиканың чурттакчылары сайгарлыкчы чорук болгаш инвестиция талазы-биле харыылап турар сайыттың оралакчызындан консультацияны ап болур. Коррупцияга удур чырыдыышкын талазы-биле федералдыг программа езугаар чурттакчы чонга билиг-тайылбыр ажылын чорударынга информацияның немелде дөстерин алыр сорулга-биле шугумну ажытканын яамының удуртукчузу Елена Каратаева тайылбырлаан. Хамаатылар «изиг телефон» дамчыштыр коррупциялыг чурум хажыдыышкыннарының болгаш кем-херектерниң боттуг фактыларының дугайында дыңнадыгларны база киирип болур. 
 «Дорт шугумнуң» коррупцияга удур ажылының чурумун яамы тайылбырлап тура, ол чажыт болбас дээрзин айыткан. Дыңнадыг кылган кижи бодунуң дугайында дыңнадыгларны – адын, почта адрезин бүрүткел дептеринге бижидер болгаш айтырыынга харыыны алыр ужурлуг. Долгаан кижиниң дугайында медээлер чажыт артар. Боттарының айтырыгларын болгаш дыңнадыгларын яамыже почта-биле база чорудуп болур. Кирген дыңнадыг бүрүзүн бүрүткээн соонда, 30 хонуктуң дугайында сайгарып көөр. А чамдык таварылгаларда база немелде 30 хонуктуң дургузунда сайгарып көөрүн яамы немей дыңнадыр. 
 Кирген айтырыгның шиитпири республиканың экономика яамызындан хамаарышпас болза, бүрүткээн соонда 7 хонуктуң дургузунда ол медээни харыылаар ужурлуг чогуур органче азы чогуур албан-дужаалдыг кижиже чорудар. «Дорт шугумнарны» эрттирери хамаатыларның чүгле эрге-хоойлу чырыдыышкынынга эвес, а коррупцияга удур ажылды бүрүнү-биле экижидеринге салдарны чедирер деп, Елена Каратаева тайылбырлаан.

Возврат к списку