Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларының капитал септелгезинде ортумак профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары киржип турар

Тываның школаларының капитал септелгезинде ортумак профессионал өөредилге черлериниң сургуулдары киржип турар 26.05.2022 Тываның техникумнарының 20 сургуулу школаларның капитал септелгезин кылып турар тудуг организациялары-биле керээни чаргаш, ажылдап эгелээн. Оолдарга арга-дуржулга шиңгээдип, акша ажылдап алырынга тергиин эки арга деп, регионнуң өөредилге сайыды Алексей Храмцов чугаалаан.

Бо чылын республиканың 26 школаларын үндезини-биле септеп-селиир, оларның 22-зинде ажылдар кидин-түлүк чоруп турар.Тыва Республика өөредилгениң школа системазын бүрүнү-биле чаартыр программада киржип, сөөлгү үш чылда 75 школаны септеп, чаартыр ужурлуг. Республиканың өөредилге сайыды тудуг ажылдарын онза хыналдада тудуп турар. Май 21-де тудугжулар-биле керээ чарган муниципалиттерниң өөредилге эргелелдериниң начальниктери база школа директорлары-биле база катап ужуражып, чугаалашкан. Тургустунган айтырыгларны шиитпирлээриниң, кылдынган чүүлдерни акшаландырарының дугайында чугаа кол черни ээлээн.

Алексей Храмцов техникумнар болгаш колледжтерде тускай мергежилдерде сургуулдарны хаара тудар аргазын тудуг организациязынга сүмелээн. Регионнуң студент отрядтары социал ужур-дузалыг объектилер тудуунга ажылдаан арга-дуржулгазы улуг, а 2020 чылда студотрядтар тудугнуң тендер садыглажылгазынга киржир эргени алганын сайыт демдеглээн.
Тываның тудуг техникумунда, ооң Шагаан-Арыг хоорайда салбырында, Тываның политехниктиг техникумунда база ооң Хову-Аксы суурда салбырында, ол ышкаш Кызылдың транспорт техникумунда сургуулдар тудугжу мергежилдерде өөренип турар.

Возврат к списку