Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның школаларынга доозукчулар кежээзин эрттирериниң чурумун бадылаан

Тываның школаларынга доозукчулар кежээзин эрттирериниң чурумун бадылаан 23.06.2023

Тываның Өөредилге яамызы республиканың ниити өөредилге организацияларынга байырлыг чыскаалдар болгаш доозукчулар кежээлерин эрттиринге методиктиг тускай сүмелерни белеткээн.

Документиде айыттынган хүннер езугаар, 9 класстарның доозукчуларынга аттестаттарны тывыскан чыскаалдар июнь 20-де, вторникте болуп эрткен. Тывада алды муң ажыг оолдар, уруглар ниити билигниң кол документизин ол хүн алган.

Бо чылын 11 классты доозуп турар 2041 оолдар, кыстарга доозукчулар кежээлери регионнуң школаларынга июнь 24-те, субботада болуп эртер.

Регион девискээринде уруглар болгаш элээдилерге комендант шагы эгелээр болганындан, доозукчуларның кежээзин 22 шакка чедир доозарын, Өөредилге яамызының ажылдап кылган сүмезинде айыткан. Бир эвес школада 10-дан эвээш 11 класстар бар болза, доозукчуларның кежээзин чаңгыс черге эрттирип, байырлал болур черже аай-дедир чедирилгезин муниципалдыг тургузугнуң административтиг төвү организастаар.

Доозукчулар кежээлериниң организаторлары болгаш киржикчилери айыыл чок чоруктуң шупту хемчеглерин шыңгыы сагыырын, ону хандырарынга школачыларның ада-иелери, корум-чурум камгалаар органнарның төлээлери, өөредилге организацияларның эмчи ажылдакчылары киржирин хүлээндирген.

Хемчегни эгелээр мурнунда айыыл чок чоруктуң кичээлин, ада-ие хуралын эрттирип, тайылбырны берип, дежурныйлаарын дугуржур. Доозукчулар кежээзи эртер черниң өртке удур айыыл чок чоруун хандырарын, өрт өжүрер херекселдер-биле четчелеттингенин доктаамал контролга алыр.

Банкет залдарынга (хөй-ниити чемнелге черинге, кафе, рестораннар, кежээки клубтарга) кежээни эрттирерин, байырлалда чазылдырар чүүлдер ажыглаарын, республика девискээринде онза байдал чуруму чооуп турарындан база сезон аайы-биле саргы көвүдээнинден, арыг агаарже уругларны дыштандырарын шуут хораан. Оон аңгыда өөреникчилерниң ада-иелеринден база оларның хоойлу езугаар төлээлеринден акша-көпеек чыырын, байырлал үезинде арага-дары ижерин шуут болдурбас.


Возврат к списку