Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага бо сезонда республиканың 30 муң хире чурттакчызын саргы энцефалидинге удур тарыыр

Тывага бо сезонда республиканың 30 муң хире чурттакчызын саргы энцефалидинге удур тарыыр 10.04.2023

Неделя санының мониторинг сан-чурагайы-биле алырга, Тывада саргы сезонунуң эгезинден бээр 12 кижи саргыга ызырткан, оларның бежи - 17 харга чедир бичии уруглар дээрзи демдеглеттинген. Чазактың аппарат хуралында Тываның кол санитар эмчизи Людмила Салчак, чүгле эрткен неделяда Кызыл хоорайдан, Кызыл база Сүт-Хөл кожууннардан бир-бир - үш кижи республика эмнелгелеринден дузаны дилээнин дыңнаткан. Чөөн-Хемчик база Чеди-Хөл кожууннар девискээринде саргы элээн көвүдээн.
Бөгүнде Тывада саргы энцефалидинге удур тарыышкынны шапкынчыткан. Росхереглелхайгааралының ТР-де эргелелиниң медээзи-биле алырга, 8 муң хире кижини тараан, 12,5 муң кижи катап тарылганы алган. Ажыл-амыдыралының аайы-биле ондактыг бөлүкче кирип турар 4 муң хире кижи тарыткан. Бо чылда республиканың 27736 чурттакчызын, ооң санында 968 уругну тарыыры планнаттынган.
Саргы энцефалидинге удур тарылганың долу курузун алырда, 1-2 ай болгаш-ла үш катап тарыдар, баштайгы ийи тарылганың соонда 12 ай эрткенде үшкү тарылганы кылыптарга, долу курс салдынган боор болгаш, үш чыл болгаш-ла катап тарыышкынны эгелээр.
Апрельде республика девискээринде кижилер хөй чыглыр болгаш дыштаныр черлерни саргыга удур арыглап, хораннап эгелээр. Эрткен чылга деңнээрге арыглаар шөлдер девискээри 5,5 хуу улгаткан. Ниитизи-биле 443 га черни арыглаары планнаттынган.
Чайгы дыштанылга кампаниязының бүдүүзүнде уруглар тарылгазынче онза кичээнгейни углап, чайгы кадыкшылга лагерьлериниң девискээрин саргыга удур арыглап, хораннаарын хыналдага алырын муниципалиттер удуртукчуларынга сүмелээн.
4 хардан өрү назылыг уругларны база айыылдыг бөлүкке хамааржыр улуг кижилерни халдавырлыг саргы энецефалидинге удур тарыырын республика бюджединден акшаландырарын сагындыраал. Айыылдыг бөлүкче арга-арыг болгаш көдээ ажыл-агый, камгалал болгаш өртке удур албаннар ажылдакчылары, аңчылар, зоология болгаш биология башкылары, чайгы кадыкшылга организацияларының специалистери, гидрометеорологтар, автооруктар тудугжулары кирип турар. Регионнуң эпидемиологтары бойдус байлаан чыып турар хамаатыларны бо чылдың тарыышкын планынче киирерин саналдаан.
Кызыл хоорайда Лопсанчап кудумчузунуң 15 дугаар бажыңында «Мир здоровья» аптекадан (тел. 8(394-22) 6-35-91), Калинин кудумчузунда 8 дугаар бажыңда «ФЭУ» аптекадан (тел: 8 (394-22) 6-41-43) саргының халдавырлыг энцефалидинге удур вакцинаны боттары база садып ап болур. Вакцинаның өртээ – 470 хире рубль.
Тыва Республиканың Кадык камгалал яамызының 2022 чылдагы сан-чурагайындан алырга, эпидемиологтуг сезон үезинде регион девискээринге саргыга ызырткан 1461 кижи бүрүткеттинген, оларның 52,8 хуузу – бичии уруглар. 163 кижи саргы хоранындан аараан, 59 кижиге саргы энецефалиди чыпшынган – 2021 чылга деңнээрге, аараан кижилерниң саны 5,3 катап көвүдээн.


Возврат к списку