Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чайын Тывага хөөмейге VII делегей симпозиуму болуп эртер

Чайын Тывага хөөмейге VII делегей симпозиуму болуп эртер 09.02.2023

Июньнуң 7-9 хүннеринде Кызылга, «Хөөмей» делегейниң эртем төвүнүң (амгы үеде – «Хөөмей» делегей академиязы) 30 чылдаанынга тураскааткан «Хөөмей – Төп Азия чоннарының культурлуг эртинези» деп этнохөгжүмнүң ээлчеглиг, чедиги делегей симпозиуму болуп эрттерин Тываның культура яамызы дыңнаткан.
Программада хөөмей күүседикчилериниң мөөрейи база эртем шуулганы кирген. Симпозиумнуң эртем кезээнде хөөмейниң амгы үеде байдалын, эртем шинчилелдерин, Россия болгаш Төп Азия чоннарының хөөмей уран чүлүн база аңаа дөмейлешкек хевирлерни хөгжүдер айтырыгларны чугаалажыр. Дөрт секцияга ажылдаары хувааттынган, «төгерик столдарны», мастер-класстарны планнаан.
Киржикчилерден чагыглар хүлээп алыышкыны февраль 10-да доостур, а парладыр матералдарны март 20-ге чедир бо электроннуг почтаже чорудар khoomeijournal@yandex.ru.
Көшкүн чоннарның боостаа ыры уран чүүлүнге тураскааткан хөөмейжилер мөөрейинге киржир күзелдиглер май 20-ге чедир чагыгны киирип, ай төнчүзүнге чедир бүрүткел дадывырын төлээш, канчаар киржирин дыңнадыр (боду, боду чокка, онлайн).
Эртем симпозиумунуң программазын база киржириниң дугайында тодаргай тайылбырны хемчегниң оргкомитединиң +7 (394-22) 3-38-9 дугаарлыг телефону таварыштыр билип ап болур.
Бирги симпозиум 1992 чылда, а сөөлгүзү – 2018 чылда болуп эрткенин сагындыраал. Бо хемчег - тус черниң чурттакчыларынга, аян-чорукчуларга, Азияның төвүнде республиканың культуразын сонуургап чоруур кижилерге онза солун болуушкун болур. Хөөмей уран чүүлү Тываларның төөгү-культура өнчүзүнде сагыш-сеткил культуразының онзагайын база делегей ниитилежилгезинде ооң ролюн өөренип көөрде онза черни ээлеп турар болганда, ээлчеглиг симпозиумну эрттирери чугула апарганын организаторлар демдеглээн.


Возврат к списку