Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Республика хүнүнде ажыл-агыйның аңгы-аңгы адырларының мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тыва Республика хүнүнде ажыл-агыйның аңгы-аңгы адырларының мурнакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан 16.08.2023

Чазак бажыңынга, Тыва Республиканың хүнүнге тураскаадып, республиканың бюолгаш чурттуң хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирген аңгы-аңгы мергежилдерниң төлээлеринге күрүне шаңналдарын тыпсыр езулал болуп эрткен. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг күрүне шаңналдарын тыпсып тура, бо ёзулал республиканың хөгжүлдези дээш амыр эвес ажылды кылып, профессионал чедиишкиннерни чедип алган чаңгыс чер чурттугларга ханы хүндүткел болгаш мөгейиг-дир деп демдеглээн.

Тываның удуртукчузу республика чонунуң хүн бүрүде кызымак ажылының, Россияның Президентизи Владимир Владимирович Путинниң, чурттуң Чазааның, алдар-аттыг чаңгыс чер чурттуувус Сергей Күжүгетович Шойгунуң ачызында республика бурунгаар хөгжүп, федералдыг күрүне программаларында киржип турар.

Республикада ниити-российжи ужур-дузалыг улуг төлевилелдер боттанып, Россиядан Моолче база Кыдатче чурттар аразының чаа транспорт оруу хевирлеттинип турар. Тываның экономиказының кол шимчедикчизи тудуг апарган. Республикада хары угда 11 школа туттунуп турары, турбаан чүүл. Чиигелделиг ипотека программазы-биле чуртталга тудуу калбарган. Чуртталга тудуун киирер план бөгүнде 90 хуу күүсеттинген. Сайгарлыкчыларның саны көвүдээн.

Владислав Ховалыг Тывадан дайынчылар Ада-чуртун камгалаар хүлээлгени ак сеткилдии-биле күүседип, эрес-дидим тулчуп турарын сагындырган А республиканың хоорай, суурларының чурттакчылары шериглерге, оларның өг-бүлелеринге, Россияның чаа регионнарының чурттакчыларынга сеткилинден дузаны чедирип турарлар. Чоокта чаа гумантитарлыг база бир чүъктү Луганскже чорутканын дыңнаткан.

Республиканың удуртукчузу чыылганнарга четтиргенин илередип, Республика хүнү база Наадым чоннуң байырылалы-биле байырын чедирген.

Республиканың 30 чурттакчызы күрүне шаңналдарынга төлептиг болган.

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин дараазында ажылдакчыларга чарлаан:

Биче-оол Юлия Степановнага, дыңнавас уруглар школа-интернадының дефектолог башкызы;

Кара-Сал Омак Кан-ооловичиге,  Федералдыг суд приставтар албанының Тыва Республикада эргелелиниң биче суд приставынга, иштики албанның биче лейтенантызы;

Бруткова Марина Александровнага, Федералдыг кеземче күүселде албанының Тыва Республикада эргелелиниң кол бухгалтери, иштики албанның капитаны;

Монгуш Алим Алексеевичиге,  РФ-тиң ИХЯ «Чөөн-Хемчик» муниципалдар аразының килдизиниң ОШААЧКИ ОПА инспектору, полицияның прапорщиги;

Ондар Чечек Саман-ооловнага, Федералдыг үндүрүг албанының Тыва Республикада эргелелиниң күрүнениң үндүрүг инспектору;

Филимонов Евгений Федоровичиге, «Тываның авиация шугумнары» авиакомпания» РКБ кывар-чаар материалдар кудар чолаачызы;

Сунь Аяна Чкалововнага,  РФ-тиң ИХЯ «Кызыл» муниципалдар аразының № 6 килдизиниң полицияның участок төлээлери база назы четпээннер херектериниң талазы-биле килдис начальниги, полицияның майору;

Монгуш Сайдаш Олеговичиге, Росгвардияның Тыва Республикада эргелелиниң “Эзир” дүрген хөделир тускай отрядының дайынчы салбырының бүрүн эргелиг төлээзи, полицияның улуг лейтенантызы;

Лузянин Амир Михайловичиге, «Межегейхөмүр» хөмүр-даш компаниязы» КХН “Бус-биле ажылдаар ажыл-агый” котел участогунуң оператору.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин дараазында ажылдакчыларга тывыскан:

Монгуш Владимир Дамдынчаповичиге,  Чөөн-Хемчик кожууннуң Чыраа-Бажы сумуда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы;

Маады Оксана Сереповнага,  Тыва Республиканың Халдавырлыг аарыглар эмнелгезиниң биче эмчи сестразы;

Мерзляков Валерий Викторовичиге, «Тываның авиация шугумнары» авиакомпания» РКБ электрогазосварщиги;

Донмут Долаана Базыровнага, Республиканың 2 дугаар эмнелгезиниң санитарказы.

«Сайыр» МУБ-туң зоотехниги Чамзын Тамара Удумбараевна «Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атка төлептиг болган.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Баян-Тала сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы Монгуш Валерий Базыровичиге «Тыва Республиканың алдарлыг аът соодукчузу» хүндүлүг атты тывыскан.

«Россияның арга-арыг камгалаар төвү» федералдыг бюджет албан чериниң «Тыва Республиканың арга-арыг камгалаар төвү» филиалдың арга-арыг патологиязының мониторинг начальнигиниң оралакчызы Ондур Юлия Геннадьевнага «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Чадаана хоорайда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы Дас-оол Валерий Донгаковичиге «Тыва Республиканың алдарлыг чылгычызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Надя Рушева аттыг уругларның уран чүүл школазының скрипка клазының башкызы Потапова Татьяна Анатольевнага «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Чаа-Хөл кожууннуң Чаа-Хөл сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйның баштыңы Дангыт-оол Данил Михайловичиге «Тыва Республиканың алдарлыг малчыны» хүндүлүг атты тывыскан.

Россияның федералдыг айыыл чок албанының Тыва Республикада Кызыгаар эргелелиниң шериг кезээниң шериг албанчызы Ооржак Начын-Мерген Демдековичиге «Тыва Республиканың Хартыга мөгези» хүндүлүг атты тывыскан.

Улуг-Хем кожууннуң Арыг-Үзүү сумузунуң тараачын (арат) ажыл-агыйының малчыны Дамдын-оол Анчымаа Суваковна «Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атка төлептиг болган.

Чөөн-Хемчик кожууннуң Теве-Хая сумузунда хууда дузалал ажыл-агыйының баштыңы Донгак Дактан Досумовичиге «Тыва Республиканың алдарлыг чылгычызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Республиканың уруглар эмнелгезиниң анестезиолог-реаниматолог эмчизи Паркаев Николай Алексеевич «Тыва Республиканың улустуң эмчизи» хүндүлүг атка төлептиг болган.

Өөредилге адырының хоочуну Монгуш Валентина Бегзиевна «Тыва Республиканың улустуң башкызы» хүндүлүг атка төлептиг болган.

В. Көк-оол аттыг Тыва Республиканың Национал хөгжүм-шии театрының драма артизи Хомушку Мерген Киим-ооловичиге «Тыва Республиканың улустуң артизи» хүндүлүг атты тывыскан.

Тыва Республиканың кадык камгалалының хоочуну Ким Руслан Владимировичиге «Тыва Республиканың улустуң эмчизи» хүндүлүг атты тывыскан.

«Тываның чогаалчылар эвилели» регионалдыг хөй-ниити организациязының төлээзи Ховалыг Артык Хом-Отуковнага «Тыва Республиканың улустуң чогаалчызы» хүндүлүг атты тывыскан.

Национал школа хөгжүдер институттуң лаборатория эргелекчизи Шаалы Алевтина Сугдуровна «Тыва Республиканың улустуң башкызы» хүндүлүг атка төлептиг болган.

Р.Д. Кенденбиль аттыг республиканың уран чүүл школа-интернадының ксилофон клазының башкызы Ондар Валерий Дыртый-ооловичини «Буян-Бадыргы» орденниң III чергези-биле шаңнаан.

Олимпийжи курлавыр спорт школазының, «ЦСКА-Тыва» комплекстиг школаның ча адарынга тренер башкызы Достай Елена Евгеньевнага «Буян-Бадыргы» орденниң III чергезин тывыскан.


Возврат к списку