Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада бажыңнар капитал септелгезинге үстүкү өртекти өстүрген

Тывада бажыңнар капитал септелгезинге үстүкү өртекти өстүрген 07.12.2022

ТР-ниң Тудуг яамызының белеткээни хөй аалдыг бажыңнарның ниити өнчүзүнүң капитал септелге ажылдарынга база ачы-дузаларга үстүкү өртекти өстүрер дугайында доктаалының төлевилелин Тываның Чазаа деткээн. Капитал септелгеге ажыглап турар тудуг материалдарының база ажылдарның өртек-үнениң чыл дургузунда өскенин, инфляция база чарыгдалдарны санап көргеш, өртекти тургусканын специалистер тайылбырлаан.
2021 чылда бажың иштиниң электрохандырылгазының инженерлиг системазын септээрде ниити шөлде дөрбелчин метрни 884 рубльга санап турган болза, ам ооң өртээ 1050 рубль апарып, азы 15,81 хуу аартаан. Экономиктиг үндезинге санап өстүрген өртектер тудуг организацияларының ол ажылдарга сонуургалын болдуруп, оон-даа хөй бажыңнарны септеп болур деп, яамы санап турар.
Тывада 121,55 муң дөрбелчин метрлиг хөй аалдыг 32 бажың 2022 чылда капитал септелгениң кыска хуусаалыг планынче кирген: Кызылда 23, Ак-Довуракта 1, Шагаан-Арыгда 7, Хову-Аксында 1. Ол ажылдарны 80,88 млн. рубльга кылыр. Бажыңнарга ниити учет дериг-херекселдерин кожуп, крышаларын, чырык хандырылга системазын, элеватор кезектерин, серилерин, лифт дериг-херекселдерин септеп, чаарткан.
Капитал септелге дээш эң эвээш төлевирлиг “беш” регионнуң санында Тыва кирип турарын сагындыраал. Чуртталга болгаш өске сорулгага ажыглаар оран-саваларның ниити шөлүнүң бир дөрбелчин метрде төлевириниң 2022 чылда эң үстүкү өртээ бир айда 5,96 рубль болган. Кожавыс Хакасияның чурттакчылары 7 рубльди, Алтай республикада – 9,43, Бурятияда – 12,44 рубльди төлеп турар.


Возврат к списку