Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы таварыштыр эмчиже электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг чорудуп турары-биле Тыва мурнуку черже үнген

Күрүне ачы-дузаларының чаңгыс аай порталы таварыштыр эмчиже электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг чорудуп турары-биле Тыва мурнуку черже үнген 26.09.2018
Россияның регионнар аразында күрүне ачы-дуза порталы таварыштыр эмчиниң хүлээп алыышкынынче электроннуг бижидилге ачы-дузазын чедиишкинниг ажыглаанының рейтингизинде, Тыва Республика бирги одуругну ээлээн.
 Геленджикке, Россия Федерациязының субъектилериниң күүсекчи эрге-чагырга органнары-биле эрттирген хуралда, кадык камгалал адырында «Кадык камгалалында чурагайлыг технология» рейтингиниң түңнелдерин үндүрген.  
Элээн каш параметр-биле электроннуг ачы-дуза чедирилгезинге үнелелди кылган. Күрүне ачы-дуза порталы таварыштыр, эмчиниң хүлээп алыышкынынче баш бурунгаар бижидериниң таарымчалыынга мониторингиден көөрге, Тывада ол ачы-дузаны үш кижиниң бирээзи-ле ажыглап турар болган. Ийиги черни ээлээн Коми Республикада, беш кижиниң бирээзи-ле электроннуг ачы-дуза бижилгезин ажыглап, эмчиниң хүлээп алыышкынынга бижиткен. 
14 хонук бурунгаар хостуг талоннарның чогу - эмчиже баш бурунгаар электроннуг бижилгеге шартыктап турар чылдагаан ол деп демдеглээн. Тывада талон чедишпезин терапевт кабинеди таварыштыр тускай эртемниг специалистерже бижидилге-биле таарыштырган. Чамдык талоннарның ажыглаттынмайн артып каарын: аарыг кижи талонун уттуптар ийикпе азы эмчиге келбейн баар, а өске аарыг кижилер бижиткен кижи келбейн баарын манап, коридорга манагзынып олурарын өөренип көргеш, ындыг хемчегни ажыглаан. Чамдык кижилер канчап билир дээш, элээн каш катап бижидип алган база боор. Терапевт азы педиатрның сүмези-биле тускай эртемниг специалисче бижилгени кылыры чөптүг – чүгле эмчи кайы эмчиже чорударын билир. 
Телемедицина технологияларын ажыглаар, медицина организацияларының федералдыг регистрин долдурар дээш, ам ажылдаары арткан. Электроннуг эмчи карталарын амдыызында тест чурумунда ажыглап турар.
 Россия ГИС системазының ажыглалын 2024 чылда долузу-биле киирер.

Возврат к списку