Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Чаа хөгжүм херекселдерин алыр

Чаа хөгжүм херекселдерин алыр 16.04.2013
Уругларның Надя Рушева аттыг уран чүүл школазы чаа хөгжүм херекселдери-биле четчелеттинер.
   Ол дугайында Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол ук школаның тургустунганындан бээр 65 чыл оюнга тураскааткан байырлыг хуралга дыңнаткан. Хөгжүм-шии театрынга болган ол байырлалга Тываның Чазааның болгаш парламентизиниң, Кызыл хоорайның мэриязының төлээлери, школаның хөй санныг өөреникчилери, оларның ада-иелери, а оларның дыка хөйү база аңаа өөренип чорааннар. Хөй кижилерниң мында келгени безин бо хуралдың онза улуг ужур-дузалыг болуп турары деп республика Баштыңы онзалап демдеглээн.
    Училищениң дыка хөй доозукчулары чүгле Тывада эвес, оон дашкаар безин ат-сураглыг кижилер апарганнар. Оларның аразында хөгжүмнү бодунуң мергежили кылдыр шилип алган, Новосибирск консерваториязының профессору Дина Шевчук, пианист, композитор, Тываның Улустуң артизи, Россияның алдарлыг артизи Владимир Тока, симфониктиг оркестрниң баштайгы дирижеру, Тываның алдарлыг артизи Виктор Тока, Москва филармониязының солизи, Тываның улустуң артизи, Россияның алдарлыг артизи Надежда Красная болгаш оон-даа хөй кижилер бар.
     Тываның Баштыңының Чарлыы-биле «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Надя Рушева аттыг уран чүүл школазының башкызы Галина Кенденбильге тывыскан. Надяның авазы Наталья Дойдаловна Ажыкмаа-Рушеваның школаның 65 чыл ою-биле ооң ажылдакчыларынга болгаш сургуулдарынга радио дамчыштыр чедирген байырын чыылганнар улуг сеткил ханыышкын-биле хүлээп алганнар.

Чуруктарны Виталий Шайфулин тырттырган

Возврат к списку