Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чаңгыс аай штавы Донбасста шериглерже ээлчеглиг чүъктү чоруткан

Тываның чаңгыс аай штавы Донбасста шериглерже ээлчеглиг чүъктү чоруткан 13.02.2023

Эрткен неделяның төнчүзүнде, тускай шериг операциязында киржип турар шериг албанныгларже Тыва Республикадан ачы-дуза чүъгүнүң ээлчеглиг партиязын чоруткан. Республиканың яамылары болгаш ведомстволар, организациялар болгаш бүдүрүлгелер коллективтери, партийжи болгаш хөй-ниити каттыжыышкыннарының төлээлери, сайгарлыкчылар, муниципалдыг тургузуглар чагыргалары база чон бирги хереглел чүүлдери, аъш-чем, эмнер болгаш техниктиг херекселдер дээш, 30 тонна гуманитарлыг чүъктү чыгган. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыгның даалгазы-биле, шериг албанныгларны болгаш оларның өг-бүлелерин деткиир кылдыр тургустунган республиканың Чаңгыс аай штавының организастааны бешки чүък аъткарылгазы болур. Ачы-буян чүъгү Шагаа бүдүүзүнде тускай шериг операциязының зоназынга чеде бээр.
Чаңгыс аай штабтың удуртукчузу болур ТР-ниң Чазааның даргазының оралакчызының албан-хүлээлгезин күүседип турар Айдын Чюдюк республиканың шупту булуңнарындан гуманитарлыг дуза чыылдазынга дузалашкан кижилерге четтиргенин илереткен: «Бистиң ниити ажыл-херээвиске үлүүн киириштирип, продуктулар болгаш аъш-чем аймаан чыып чорударын организастаан шупту чонувуска четтиргеним илереттим. Шуптуңарга четтирдивис!» - деп, ол чугаалаан. Чаңгыс аай штабтың ажылдакчыларынга хааржактар, шоодайларны чүък машиназынга чүдүреринге дузалашкан кижилерни Чазак даргазының оралакчызы аңгы демдеглээн: «Дыка хөй улус: волонтерлар каттыжыышкыннарындан оолдар, яамылар база ведомстволарның күш-ажылчы коллективтеринден эрлер чүъктү чүдүрүшкен».
Шериг албанныгларның төрээн болгаш чоок кижилери дайынчыларның адынга посылкаларны, тыва аъш-чемни: тыва далган, боорзак, курут, быжырган хуужуурлар дээш, чем аймаан гуманитарлыг чүък-биле чоруткан.
"Сибпродукт" КХН биле «Сибирьниң улуг чүък сөөртүлгелери» КХН-ниң аңгылап бергени улуг чүък машиналары гуманитарлыг дузаламчы чүъгүн Донбасска чедирер. Гуманитарлыг чүък чүдүрүп алгаш, каш удаа Донбасска четкен Тываның Дээди Хуралының депутады, дайынчы хөделиишкиннер хоочуну Эрес Хуурак бодунуң машиназын мунуп алгаш, аар чүъктүг, ырак орукче аъттаныпкан. Гуманитарлыг дузаламчы чүдүрген автомашиналар Донецк биле Луганскыга чеде бээрге, республика чурттакчыларының албан эрттирип турар шериг кезектеринче чүъктү хуваап чорудуптар.


Возврат к списку