Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага эрткен «Шупту чүвени Тиилелгеге дээш!» телемарафоннуң түңнелдерин үндүрген: дөрт шак дургузунда миллион ажыг рубль

Тывага эрткен «Шупту чүвени Тиилелгеге дээш!» телемарафоннуң түңнелдерин үндүрген: дөрт шак дургузунда миллион ажыг рубль 15.06.2023

Россия хүнүнде «Тува 24» телеканалга, «Шупту чүвени Тиилелгеге дээш» телемарафон үезинде, Тываның чурттакчылары миллион ажыг акшаны чыгган. Дорт дамчыдылгага эрткен акцияга республиканың 16 муң ажыг чурттакчылары каттышкан.

Дөрт хире шак дургузунда үргүлчүлээн телемарафон «Шупту чүвени Тиилелгеге дээш» фондунуң агар санынче акша-хөреңгини чыгганын сагындыраал. Тускай шериг операциязында киржип турар Тыва Республикадан дайынчыларны деткип, ынаар шупту акшаны чорудар. Бистиң дайынчыларывыстың чагыы езугаар аар өртектиг техниктиг херекселдерни ол акшалар-биле садар деп, Улусчу фронтунуң тус черде салбыры дыңнаткан.

Донбасстың тайбың чурттакчыларын база Ада-чурт камгалакчыларын деткип, кижи бүрүзүнге бодунуң үлүүн киириштирер арга-шинекти бээр дээш, Бүгү-Россияның Улусчу фронтузунуң pobeda.onf.ru сайтызын база «Шупту чүвени Тиилелгеге дээш!» төлевилелди чыл бурунгаар тургускан. Тускай кампаниялар манап турбайн, кайы-даа үеде бодунуң боттуг дузазын көргүзүп болур. Бодунуң регионунга дээш чыылдага каттыжарда pobeda.onf.ru сайтыга коштунуп алыры амыр: информастыг баннерде айыткан тускай QR-кодче телефоннуң камеразын углай туткаш, азы «sbor.17» төлевирни кылырын айтып, анаа акша шилчидери ышкаш чорудар.

Улусчу фронтунуң Тывада регионалдыг күүсекчи комитеди гуманитарлыг дузаламчы чыылдазын ам-даа уламчылап турар: Кызыл хоорай, Кочетов кудумчузу, бажың 30, каб. 26. Харылзажыр телефону - 8(39422) 2-10-50.


Возврат к списку