Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Республиканың Чурагай хөгжүлдезиниң яамызы-биле МТС кампанияның кады боттандырган төлевилели Тываның ыраккы суурларын мобильдиг Интернетке кошкан

Республиканың Чурагай хөгжүлдезиниң яамызы-биле МТС кампанияның кады боттандырган төлевилели Тываның ыраккы суурларын мобильдиг Интернетке кошкан 27.10.2022 Регионнуң Чурагайлыг хөгжүлде яамызы биле МТС кампаниязы «Чурагайлыг экономика» национал төлевилелдиң «Информация инфраструктуразы» федералдыг төлевилели база “Бис харылзаада бис” губернатор төлевилелиниң чорудуу-биле Тываның ыраккы суурларын мобильдиг харылзаага кожар төлевилелди дооскан.
МТС-тиң 4G бааза станциязын ажылдадыр төнчү пунктузу Бии-Хем кожууннуң ыраккы Тарлаг сууру болган. Республиканың алды кожуунунуң тос сууру төлевилел күүселдезиниң ачызында шынарлыг мобильдиг интернет дамчыштыр чурагайлыг ачы-дузаларга коштунган. Ол дээрге Тарлаг суурдан аңгыда, Хөнделең, Аяңгаты, Чаа-Суур, Дус-Даг, Ак-Чыраа, Шаңчы, Хөлчүк база Элдиг-Хем-дир.
МТС кампания Тарлаг суурга 4G баазалыг станция тургузар ажылдарны октябрь ортан үезинде дооскан. Тус черниң 300 хире чурттакчызы мобильдиг харылзааны ажыглап, дүрген дамчыыр интернетти ажыглап эгелээн. Суурнуң чону бажыңындан үнмейн, каш-каш километрде улузу-биле харылзажыр аргалыг апарган. Төрелдери, эш-өөрү-биле кезээде долгажып, чурагайлыг ачы-дузаларны: «Күрүне ачы-дузаларын» ап, видео-харылзаа-биле чугаалажып, почта таварыштыр чоруткан чүүлүн хайгаарап, телепрограммаларны база киноларны эки шынарга көөрлер.
«Тываның картазында соталыг харылзаа база чурагайжыдылга четпээн “ак черлер” кызырлып-ла бар чыдар. Ол ажылга МТС улуг үлүг-хуузун киирип турары чүден өөрүнчүг-дүр» – деп, республикада МТС-тиң директору Экер Хертек демдеглээн.
«Чурагайлыг экономика» национал төлевилелдиң «Информация инфраструктуразы» федералдыг төлевилелиниң кол сорулгазы – Россия Федерациязының бүгү девискээринде чурттакчы чоннуң база социал ужур-дузалыг объектилерниң «Интернет» четкизинге шынарлыг коштунулгазын хандырары болур.
“Бис харылзаада бис” губернатор төлевилелиниң сорулгазы – республиканың чедери берге черлеринде чурттакчылыг бичии черлерниң телекоммуникация инфраструктуразын экижидери, ол ышкаш Интернет четкизинче мобильдиг коштунулга аргазы-биле турум соталыг харылзааны хандырарын чедип алыры.


Возврат к списку