Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Сарыг-Сеп суурда спортчу төптүң тудуун айыттынган хуусаазында доозар

Сарыг-Сеп суурда спортчу төптүң тудуун айыттынган хуусаазында доозар 13.08.2015
 Тываның Баштыңы ындыг даалганы бодунуң оралакчызы – тудуг сайыды Александр Свинцовка берген. Тываның Баштыңының Каа-Хем кожуунга ажыл-агыйжы үнүүшкүнүнүң үезинде, тудуг шөлүнге, ындыг чугаа болган. 
 2015 чылда ийи улуг спортчу объектилерни доозарынга федералдыг бюджеттен субсидияның арткан кезээниң дугайында РФ-тиң Спорт яамызы биле Тыва дугуржулгага чоокта чаа атты салганын сагындыраал. Ол дээрге Ак-Довурак хоорайга эштир бассейн биле Каа-Хем кожууннуң төвү Сарыг-Сеп суурга спортчу комплекс тудуглары-дыр. 
 Федералдыг деткимчени алыры-биле республика ол ийи тудугга ниитизи-биле 74 млн. рубль бодунуң акша-хөреңгизин киириштирген. А РФ-тиң бюджединден ийи төлевилелге 200 млн. рубльди тускайлап, бо чылын 60 млн. рубльди шилчиткен. Бадылаттынган график-биле объектиниң тудуг-монтаж ажылдарын чылдың төнчүзүнге чедир доозар ужурлуг. Ак-Довуракта тудуп турар эштир бассейнни ажыглалга киириптерге, республикада 4 улуг бассейн ээлчегде-ле хары угда 32 кижини эрттирер аргалыг апаар.
  Тывада нептереңгей спортчу хевир ча адарынга таарыштыр туткан кышкы залдыг, 18 база 36 метр хемчээлдиг спорт комплекизи Сарыг-Сеп суурга өске оюннарны хөгжүдеринге улуг идигни бээр деп санап турар. Республика найысылалы Кызыл хоорай биле кожуун төвү Бай-Хаак суурда ча адыкчыларын белеткээр улуг залдарлыг спортчу төптерге немей ам бир объект немежири ол. Бай-Хаактың спорт школазындан Россияның олимпийжи чыынды командазының киржикчилери Елена Достай биле Михаил Оюн дээн ышкаш делегей деңнелдиг мастерлер үнген. 
 Россия Федерациязының «Күш-культураны болгаш спортту хөгжүдери» күрүне программазының «2006-2015 чылдарда Россия Федерациязында күш-культураны болгаш спорту хөгжүдери» федералдыг тускай сорулгалыг программа-биле Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда спортчу төптү тудуп турар. 
Амгы үеде объектиде чер шимчээшкининге удур куржагны тургузар ажылдарны чорудуп, бирги каътты дуглаарын эптеп, ийиги каъттың тууйбудан ханаларын тудуп үндүрүп турар.

Возврат к списку