Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2022 чылда «Межегейхөмүр» компания Тываның бюджединче планнаанындан 6 катап хөй үндүрүгнү шилчиткен

2022 чылда «Межегейхөмүр» компания Тываның бюджединче планнаанындан 6 катап хөй үндүрүгнү шилчиткен 06.03.2023

«Межегейхөмүр» хөмүр-даш компаниязы» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел республиканың каттышкан бюджединче 2022 чылда 83 млн ажыг рубль хемчээлдиг үндүрүг төлевирин кииргенин, Тываның Экономиктиг хөгжүлде яамызы дыңнаткан.
Барык ийи хире чыл ажылдаан соонда, «Межегейхөмүр» уургайы эрткен чылын ажылын катап эгелеп, үлетпүр бүдүрүлгезиниң чорудуу-биле эки көргүзүглерни республикага эккелгениниң түңнелинде, Тыва үлетпүр бүдүрүлгезиниң индекизи-биле Россия Федерациязының эң мурнуку 10 черинде лидер регионнар санынче киргенин сагындыраал.
Регионнуң Экономиктиг хөгжүлде яамызының сан-чурагайы-биле алырга, компания долу күчүзүнче кирип, эрткен чылын Тыва Республиканың Чазааның инвестиция дугуржулгазы-биле доктааткан тускай сорулгалыг шупту көргүзүглерин ажыр күүсеткен. 300 муң тонна хемчээлдиг хөмүр казып-тывар планын 558 муң тонна, азы 180 хуу күүсеткен. Инвестиция төлевилелин күүседиринге 400 млн рубль хемчээлдиг хуу инвестицияларны хаара тудар тургаш, 422,9 млн. рубль, азы 105 хуу кылдыр күүсеткен. Бүдүрүлге 250 ажылчын олуттар тургузар тургаш, херек кырында 385 олутту ажыткан. Тыва Республиканың республика бюджединче 14 млн. рубль үндүрүг төлевирин киирер планны 593 хуу чедирип, 83,1 млн. рубльди шилчиткен.
2010 чылда Тывада Межегей чыдымында хөмүр тывыш комплекизин тудуп, Евразхолдингиниң адаанда структуразы - «Межегейхөмүр» компанияны ажылдатканын сагындыраал. Хөмүрнүң ол улуг чыдымында 213,5 млн тонна хөмүр бары санаттынган. 2013 чылда хөмүрнү ажык черден, оон чер адаандан казып үндүрүп турар.
Пандемия мурнунда эң-не хөй – 1 млн тонна ажыг хөмүрнү казып тыпканы демдеглеттинген. Чылда 7,7 млн тонна хөмүр казар төлевилел күчүзүнге арай ам-даа четпээн. 2020 чылда хөмүрге хереглел батканындан, компания тывыш ажылдарын түр соксадып, ону чүгле 2022 чылда катап эгелээн.
«Межегейхөмүр» компания республика Чазаа-биле дугурушканы езугаар, ырактан кээп ажылдаар ажылдакчыларны тус черниң чурттакчыларындан специалистер-биле солаан. Чурттуң өөредилге черлеринде даг мергежилдеринде өөредилгелерни организастаан. 2013 чылдан 2016 чылга чедир бүдүрүлгениң акша-хөреңгизи-биле 65 кижи өөренип алган.
Ак-Довурактың техникум баазазында даг угланыышкынынга кадрлар белеткээр чаа бөлүктерни ажыдарынга компания үлүүн киирген.


Возврат к списку