Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россияның культура сайыды-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Россияның культура сайыды-биле ужурашкан 01.03.2024

Владислав Ховалыгның Ольга Любимова-биле ужуражылгазы Москвага болуп эрткен. Республикада «Культура» национал төлевилелдиң күүселдезин ийи тала чугаалашкан. Тываның Баштыңы В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының концерт залы амгы үениң негелделеринге дүүшпезиниң айтырыын көдүрген.

Владислав Ховалыг Россия Федерациязының Президентизи Владимир Путинниң инициативазы-биле эгелээн «Культура» национал төлевилелдиң республикада күүселдезиниң дугайында Ольга Любимовага илеткээн. Тывага национал төлевилелди 5 чыл боттандырганының түңнелинде, 36 культура объектилерин тудуп, чаарткан. Көдээ культура бажыңнарының материал-техниктиг баазазы чаартынган.

Эрткен чылдарда республикага национал төлевилел хемчеглерин боттандырарынга 681,356 млн ажыг рубльди тускайлаан, ооң-биле:
- 3 көдээ культура бажыңын тудуп, 21 культура бажыңын, уругларның 11 уран чүүл школаларын үндезини-биле септеп, чаарткан;
- Кызыл хоорайда культура сайзыралының чаа төвүн туткан;
- модельдиг стандарт-биле муниципалдыг 15 библиотекаларны туткан;
- культура албан черлеринде виртуалдыг 2 концерт залын ажылдаткан;
- уругларның 2 уран чүүл школаларын хөгжүм херекселдери, өөредилге материалдары база дериг-херекселдер-биле четчелээн;
- уругларның уран чүүл школаларынга 5 пианинону саткан;
- ада-чурт киноларын көргүзер 4 кинозалды ажыткан;
- көдээ черлерге 6 автоклубтарны саткан;
- культура албан черлериниң база көдээ культура бажыңнарының ажылдакчыларның 29 чогаадыкчы инициативаларын деткээн (эки ажылдыг 20 көдээ культура ажылдакчыларын база 9 көдээ культура албан черин);
- муниципалдыг 2 музейни техниктиг чепсеглээн;
- 569 культура ажылдакчыларының мергежилин бедиткен.

Тываның Баштыңы Тываның күрфилармониязының концерт залын тудар төлевилелче катап эглип, чугааны уламчылаан. Культура албан чериниң 270 олуттуг ол оран-савазын 1937 чылда туткан. Ооң кадында, 2011 чылда чер шимчээшкининиң үезинде ол элээн когараан. Россияның Президентизи Владимир Путинниң деткимчези-биле, элээн каш чыл бурунгаар объектини элээн эде чаарткан. Ындыг болзажок акшаландырыышкын дөзү чок болганындан, филармонияга ынчаар-ла чаа оран-сава туттунмаан.

Владислав Ховалыг регионнуң найысылалында аңгылаттынган чер участогунга 850 олуттуг концерт залын тудар төлевилелди таныштырган. Тываның Баштыңы солун төөгүлүг бо оран-сава регионалдыг төөгү болгаш культураның тураскаалынга хамааржырын дыңнаткан.
Аңаа аңгы-аңгы чылдарда Тыва Арат Республикада ССРЭ-ниң Төлээ чери, И. Сталин аттыг совет хамаатылар клуву ажылдап турган. Ада-чурттуң Улуг дайынының чылдарында эки турачылар болгаш шеригге кыйгыртканнарны чыыр ол пунктудан 4000 ажыг совет хамаатыларны, 1943 чылда – 220 тыва эки турачыларны фронтуже үдээн.

Владислав Ховалыг Тываның күрүне филармониязының эрги бажыңы ам-даа ажыглаттынып артарынга идегелин илередип, регионалдыг эрге-чагырганың инициативазы федералдыг яамыдан деткимчени алыр боор деп дыңнаткан.


Возврат к списку