Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хөй-ниити чемненилге черлеринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан

Тывада хөй-ниити чемненилге черлеринге кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни кошкаткан 24.08.2021 Росхереглел хайгааралының республикада удуртукчузу Людмила Салчак, хөй-ниити чемненилге черлериниң ажылында кызыгаарлаашкынны кошкадырын аппарат хуралында дыңнаткан. Ындыг болзажок, республикада кезээде белен чоруктуң чуруму хевээр артканын сагындырган. Массалыг хемчеглер, ол ышкаш өг-бүле байырлалдарынга ам-даа чөпшээрел бербээн.
Күрүнениң кол санитар эмчизи хөй-ниити чемненилгезиниң кафе, столовая дээн ышкаш черлерин чүгле хүндүскү үеде, залын 25 хуу долдуруп ажылдаарын сүмелээн.
Оон аңгыда библиотекалар, музейлер, дыштанылга баазалары санитарлыг хемчеглерни сагывышаан, 30 хуу чедир залдарын долдуруп ажылдап болурун, Людмила Салчак чугаалаан.
Ниитиниң чемненилге черлериниң ээлери, шупту ажылдакчылары 100 хуу тарыткан болза, залдарын 50 хуу чедир олуртуп, ажылдап болур.

Возврат к списку