Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Арат Республиканың ССРЭ-ниң составынче каттыжып киргениниң 80 чылынга тураскаадып Москвага Тываның культура хүннери болуп эртер

Тыва Арат Республиканың ССРЭ-ниң составынче каттыжып киргениниң 80 чылынга тураскаадып Москвага Тываның культура хүннери болуп эртер 22.01.2024

2024 чылда Тыва ССРЭ-ниң составынче Тыва Арат Республиканың эки тура-биле каттыжып киргениниң 80 чылын демдеглээр. Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг бо болуушкунга тураскааткан калбак ниитилел-политиктиг хемчеглерни бедик деңнелге эрттирер даалганы республика Чазааның мурнунда салганын ТР-ниң Дээди Хуралынга бодунуң Айыткалында айыткан. Культура яамызынга белеткел ажылдарын эгелээр даалганы берген.

«1941 чылда Ада-чурттуң Улуг дайынында ССРЭ-ниң бирги эвилелчизи, ооң соонда дайын чылдарында ооң составынче киргени хөй национал чоннарның тургусканы чурттуң чаңгыс демниг болурунга база оларның ниити күжениишкиннери-биле Төрээн чуртунуң сонуургалдарын камгалаарынга онза чугула черни ээлеп турар» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Юбилейлиг хүннерде Москвага Тываның культура болгаш уран чүүл хүннерин бо чылын катап эгидер деп турарын Тываның Баштыңы чугаалаан.

Россияның составынче Тываның эки тура-биле каттышканының 80 чылында республиканың чурттакчылары солун программаларны, шиилерни болгаш чогаадыкчы төлевилелдерни көөрлер деп, Владислав Ховалыг республиканың культура яамызынга сагындырган.

Культура сайыды Виктор Чигжит ТР-ниң Дээди Хуралынга Тываның Баштыңының Айылкалынга хамаарыштыр бодунуң бодалын илередип тура, улуг ужур-уткалыг төөгүлүг хүннү байырлаарынга белеткел эгелей бергенин дыңнаткан:

- Тываның Баштыңы бодунуң Айыткалында яамының эрткен чылда ажылынга бедик үнелелди берген. Ол дээрге Москвага Тыва Рспубликаның культура хүннеринге тураскааткан хемчеглер-дир. Республиканың удуртулгазы ол төлевилелдерни деткээн, ам-даа деткиири биске чугула. 2024 чылда Россияның Камгалал яамызының Культура департаментизи-биле удур-дедир кады ажылдап, «Тыва Республикада армейжи культура хүннери» деп патриотчу төлевилелди уламчылаар бис.


Возврат к списку