Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада мал оолдаашкынының үезинде 2611 кижини сакман ажылынче хаара туткан

Тывада мал оолдаашкынының үезинде 2611 кижини сакман ажылынче хаара туткан 30.05.2024

Тываның ажыл-агыйларында мал оолдаашкыны доозулган. Республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы мал оолдаашкынының түңнелдерин үндүрүп тура, эрткен кыш чеже-даа берге болза, малчыннар кыштаглаашкынны эки эрткен деп демдеглээн. Малдың чаш төлү онча-менди.

Республиканың бүгү-ле мал ажыл-агыйлары мал оолдаашкынында эки көргүзүглерлиг болганын ведомство дыңнаткан. 416 муң баш анай, хураган, 54,6 муң баш бызаа, 23,3 муң баш кулунчактар камгалап алдынган.

Хууда дузалал ажыл-агыйлары ооң мурнунда чылдарда ышкаш, эң хөй олчалыг болган: 218 муң ажыг анай-хураган, 40 муң хире баш бызаа, 12 муң ажыг баш кулун немешкен.

Мал оолдаашкынының кидин түлүк үезинде сакман ажылынче 2611 кижини хаара туткан. Малчыннарның чоок улустары, бюджет организацияларындан күзелдиг специалистер, чонну ажылга хаара тудар төптер таварыштыр ажыл чок хамаатылар, өөредилге черлериниң сургуулдары сакманчылаан. 2023 чылга деңнээрге, бо чылын сакман ажылынга киришкен кижилерниң саны ийи катап көвүдеп, 136 кижи хөй болган (эрткен чылын 78).


Возврат к списку